Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

sp åk 7 vale 7 kap 6-10

Skapad 2016-01-20 12:06 i Gammal Trelleborg
kap 6: berätta om sig själv skriftligt med hjälp av mall. Mål: släktglosor som kan uttryckas i meningar som leder till en text med en röd tråd. Film: "dagbok från en motorcykel" - realiakunskaper om Sydamerika. kap 7: att fylla år, årstider, månader och dagar. Mål: kunna förstå texten utifrån frågor från mig. Kap 8: Kunna jobba med nya ord, framförallt verb i presens, regelbundna som oregelbundna. Mål: att berätta vad man gör på fritiden och kunna berätta om en kompis. Utgå från texten. Kap 9: Kunna översätta sitt skolschema, lära sig klockan och beskriva sin dag utifrån bilder. Även kunna beskriva en kompis dag. Mål: Kunna beskriva muntligt sin dag utifrån bilder och stödord. Kap 10: Jobba med djur. Bygga verb in till plural och bli säker på dem.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
kap 6: berätta om sig själv skriftligt med hjälp av mall. Mål: släktglosor som kan uttryckas i meningar som leder till en text med en röd tråd. Film: "dagbok från en motorcykel" - realiakunskaper om Sydamerika.

kap 7: att fylla år, årstider, månader och dagar. Mål: kunna förstå texten utifrån frågor från mig.

Kap 8: Kunna jobba med nya ord, framförallt verb i presens, regelbundna som oregelbundna. Mål: att berätta vad man gör på fritiden och kunna berätta om en kompis. Utgå från texten.

Kap 9: Kunna översätta sitt skolschema, lära sig klockan och beskriva sin dag utifrån bilder. Även kunna beskriva en kompis dag. Mål: Kunna beskriva muntligt sin dag utifrån bilder och stödord.

Kap 10: Jobba med djur. Mål: Bygga verb in till plural och bli säker på dem.

Innehåll

Avsnitt 1


Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Matriser

M2
Moderna Språk åk 4-9

Kriterier

F
E
C
A
Hörförståelse
Att kunna förstå tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Att kunna förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du bearbetar, och gör enstaka enkla förbättringar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar. Du bearbetar, och gör enkla förbättringar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du bearbetar, och gör enkla förbättringar.
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och i interaktion.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord fraser och meningar. Du använder dig av någon strategi för att förbättra interaktionen.
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Du använder dig av några olika strategier för att förbättra interaktionen.
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du använder dig av flera olika strategier för att förbättra interaktionen.
Medier
Att kunna välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Du väljer från olika medier och använder materialet med viss relevans.
Du väljer från olika medier och använder materialet på ett relevant sätt.
Du väljer från olika medier och använder materialet på ett relevant och effektivt sätt.
Realia
Kunskap om länder där språket talas.
Du beskriver i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du beskriver i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Du beskriver översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: