Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kretsar kring el

Skapad 2016-01-20 12:36 i Sågmyraskolan Falun
Kretsar kring el är ett tema där allt kretsar kring elektricitet och hur den fungerar. Du kommer arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik

Kretsar kring el är ett tema där allt kretsar kring elektricitet och hur den fungerar. Du kommer arbeta både teoretiskt och praktiskt.

Innehåll

Kursplan i ämnet
Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Arbetssätt och undervisning


I arbetsområdet "Kretsar kring el" kommer du att få arbeta med olika uppdrag och dokumentera dessa. 

Uppdragen innefattar framför allt grundläggande förståelse för elektricitet och hur elektricitet fungerar. Du ska lära dig hur du ska få en lampa att lysa med hjälp av ett batteri, två sladdar och en glödlampa. Du ska lära dig att felsöka och att förstå varför inte lampan lyser med mera. 

Du kommer att få arbeta med att göra förutsägelser och gissa vad som kommer att hända, testa laborativt med olika försök och träna på att dra egna slutsatser från dina resultat. Vi kommer att fokusera en hel del på dokumentation. Du kommer också att få lära genom att läsa faktatexter och se på film.

Visa vad du lärt dig

Dokumentation kommer att vara ett huvudmoment under detta arbetsområde. Du ska visa att du kan göra förutsägelser, enkla skisser, tabeller eller liknande med dina resultat samt dra slutsatser från det du dokumenterat.

Tidsram

Arbetsområdet kommer att pågå under ca 10 lektionstillfällen. 

Bedömning

Se matriser:

Matriser

Fy Tk
omdömesmatris Fysik åk 4-6

Når ej lägsta krav för godkänt.
1
2
3
Använda för årskursen anpassade kunskaper i fysik för att granska frågor som rör fysik
Se kommentar
Du samlar information från olika källor men märker inte när fakta skiljer sig åt.
Du jämför olika källor och reflekterar (funderar) över varför de är olika
Du jämför olika källor och väljer den källa som du anser är bäst att använda.
Du jämför källor, väljer och motiverar ditt val av källa.
Använda för årskursen anpassade kunskaper i fysik för att kommunicera (samtala, beskriva, berätta) i frågor som rör fysik
Se kommentar
Du använder dina kunskaper för att skriftligt eller muntligt kommunicera i ämnet.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt och muntligt kommunicera i ämnet och du för ibland diskussionen framåt genom att ställa frågor och bemöta åsikter.
Du använder dina kunskaper för att skriftligt och muntligt kommunicera i ämnet och du för ofta diskussionen framåt.
Du kan skapa egna texter och andra redovisningsformer, samtala om och diskutera frågor som rör ämnet på ett sätt som för diskussionen framåt genom att fördjupa eller bredda den.
Använda för årskursen anpassade kunskaper i fysik för att ta ställning i frågor som rör fysik
Se kommentar
Du tar ställning men motiverar inte din åsikt
Du tar ställning och motiverar din åsikt med ett vardagsspråk
Du tar ställning och motiverar din åsikt med ord och begrepp som du lärt dig inom de naturvetenskapliga ämnena.
Du tar ställning och använder ett naturvetenskapligt språk för att motivera och bemöta påståenden eller åsikter.
Genomföra för årskursen anpassade systematiska undersökningar i fysik
Se kommentar
Du behöver kontinuerligt lärarstöd för att kunna genomföra och dokumentera undersökningar
Du kan utifrån givna planeringar genomföra undersökningar och enkelt dokumentera dem. Du bidrar till att formulera enkla frågor och planeringar. Du gör någon jämförelse mellan dina och andras resultat. Du bidrar till förbättringsförslag.
Du genomför undersökningar och dokumenterar dem på ett utvecklat sätt. Du formulerar enkla frågor och planeringar som efter viss justering går att använda. Du för utvecklade resonemang när du jämför dina och andras resultat.
Du genomför undersökningar och dokumenterar dem på ett välutvecklat sätt. Du formulerar enkla frågor och planeringar som direkt går att använda. Du för välutvecklade resonemang när du jämför dina och andras resultat. Du ger förslag till förbättringar.
Använda för årskursen anpassade ord och begrepp för att beskriva och förklara samband inom fysiken
Se kommentar
Du använder ord och begrepp slumpartat.
Du använder ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder ord och begrepp på ett väl fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen.
Du använder ord och begrepp på ett mycket väl fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper.
Når ej lägsta krav för godkänt.
1
2
3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: