Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt åk 1

Skapad 2016-01-20 12:36 i Hälsingbergsskolan Falun
Vi arbetar vidare med talen 11-20 för att sen även lära oss räkna med tal upp till 100. Vi kommer att mäta med meter och centimeter, avläsa klockans hela och halva timmar, beskriva och jämföra geometriska former, arbeta med enklare tabeller och diagram samt arbeta med problemlösning.
Grundskola 1 Matematik
Vi arbetar vidare med talen 11-20 för att sen även lära oss räkna med tal upp till 100. Vi kommer att mäta med meter och centimeter, avläsa klockans hela och halva timmar, beskriva och jämföra geometriska former, arbeta med enklare tabeller och diagram samt arbeta med problemlösning.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är eleverna ska lära lära sig grunderna kring talområdet 1-100, gruderna inom geometri, mätning och statistik. Vi kommer också att arbeta med problemlösning. Eleverna ska kunna redovisa sina uppgifter med hjälp av dessa uttrycksmedel.

Kopplingar till läroplan

  • Ma
    Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • Ma
    Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
  • Ma
    Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Konkreta mål

Arbetssätt

 Du kommer att få arbeta både enskilt och i grupp. Vi kommer att ha lärarledda genomgångar vid tavlan samt lärarledda mindre grupper där vi arbetar några få tillsammans. Du kommer både att få arbeta praktiskt men även en del arbeten i arbetshäften eller din sifferbok/problemlösningsbok. Vid problemlösning får du först klura på problemet en stund själv för att sen prata ihop dig med en kompis. Avslutningsvis går vi igenom några sätt att lösa uppgiften på tavlan för att uppmärksamma att ett problem kan lösas på olika sätt.

Bedömning

Se matris.

Matriser

Ma
Matematik vt åk 1

Tal
Kunna ramsräkna samt talgrannar 11-20
Kunna ramsräkna samt talgrannar talen upp till 100
Ha kunskaper om ental och tiotal
Veta vad som är jämna och udda tal
Storleksordna tal upp till 100
Räknesätten
Addera och subtrahera 0-10
Förstå likhetstecknet
Addera och subtrahera upp till 20
Addera och subtrahera upp till 100 utan tiotals-övergång
Addera och subtrahera med hela tiotal upp till 100.
Mätning
Känna igen mynt och sedlar och veta hur mycket de är värda (upp till 100)
Känna till enheterna meter och centimeter
Avläsa klockan hela och halva timmar
Statestik
Läsa av enkla tabeller
Läsa av enkla diagram
Göra enkla tabeller
Göra enkla diagram
Problemlösning
Bedöma om mina lösningar är rimliga
Välja rätt räknesätt
Uppskatta
Geometri
Beskriva och jämföra geometriska former
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: