Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex och samlevnad

Skapad 2016-01-20 13:01 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Biologi
Sex och samlevnad.

Jag tycker faktiskt läroplanen bäst beskriver vad området handlar om "Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar". Ganska enkelt men mycket att prata om och diskutera.

Innehåll

Syfte

 

Kopplingar till läroplan

  • Bi
    Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  • Bi
    Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

  • Bi  4-6
    Kropp och hälsa Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Matriser

Bi
Biologi Kunskapskrav år 4-6

F
E
C
A
Kunskapskrav
Når ej kunskapskravet
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kunskapskrav
Når ej kunskapskravet
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Kunskapskrav
Når ej kunskapskravet
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Kunskapskrav
Når ej kunskapskravet
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang
Kunskapskrav
Når ej kunskapskravet
och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa
och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa
och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa
Kunskapskrav
Når ej kunskapskravet
med viss användning av biologins begrepp.
med relativt god användning av biologins begrepp.
och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Kunskapskrav
Når ej kunskapskravet
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: