Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dikter Lambda åk 2

Skapad 2016-01-20 13:25 i Gläntanskolan Helsingborg
Arbete med dikter - läsa dikter och skriva egna.
Grundskola 2 Svenska Bild
Du ska få läsa och lyssna på olika dikter. Du ska också öva på att skriva egna dikter.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är/ Det betyder för eleven:

 • Du vet vad en dikt är
 • Du vet att dikter kan se väldigt olika ut
 • Du har läst och hört olika typer av dikter
 • Du känner till några författare som skriver dikter för barn
 • Du skriver egna dikter
 • Du ritar en bild som passar till din dikt
 • Du skriver med läslig handstil och/eller på dator.

Syftet med undervisningen/ Det långsiktiga målet:

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Det ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av texter. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Bedömning

Din förmåga att:

 • Skriva olika typer av dikter utifrån dess kännetecken.
 • Använda stor bokstav och punkt samt att kunna stava vanliga ord
 • Uttrycka dig i tal och skrift så andra förstår.
 • Skapa passande bilder till dina dikter.
 • Lyssna på andra.

Så här ska vi arbeta utifrån det centrala innehållet:

 • Läsa, lyssna och prata om dikter.
 • Undersöka hur olika dikter är uppbyggda och vad de har för kännetecken.
 • Träna på att skriva olika dikter utifrån dess typiska kännetecken.
 • Träna på att läsa dikter högt för andra.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: