Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt åk 2

Skapad 2016-01-20 13:33 i Hertingsskolan Falkenberg
Grundskola 2 Matematik
Vi kommer att fortsätta med problemlösning inom det talområdet du befinner dig. Vi ska introducera multiplikation och volym. Vi ska automatisera stora minus.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi arbetar med problemlösning och du kommer att fortsätta utveckla din förmåga att beskriva dina lösningar och strategier. 

Vi utvecklar förmågan att använda huvudräkning inom talområdet 0-20. Vi lär oss olika strategier.

Vi ska arbeta med volym och uppskatta hur mycket det ryms i olika kärl. Vi använder begreppen deciliter och liter.

Vi ska få förståelse för multiplikationens uppbyggnad.

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med problemlösningsuppgifter. Du kommer att få tänka själv, därefter berätta för en kompis hur du tänker och sen jämför vi olika lösningar och strategier tillsammans. 

Vi tränar huvudräkning och färdighetsträning på olika sätt ex spel, tävlingar, test, mattebok, Bingel, Minecraftmatte etc. 

Vi jobbar praktiskt med volym och multiplikation.

Bedömning - vad och hur

Du kommer att få visa hur du tänker både muntligt och skriftligt när du löser olika uppgifter.

Du ska praktiskt visa att du förstått att upprepad addition är multiplikation.

Du ska tillsammans med en kompis uppskatta volym i olika kärl.

Du ska visa att du automatiserat lilla minus och stora plus.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: