Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 7, VT16 "Vad är bra musik"? grupparbete

Skapad 2016-01-20 13:34 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Vem bestämmer vad som är bra musik? Vad och vem påverkar oss när vi lyssnar på musik? Är det Spotify? Youtube? Christer Björkman från Melodifestivalen? Radio och TV? Reklam? Kompisar/grupptryck? Föräldrar? Film?
Grundskola 7 Musik
Vem bestämmer vad som är bra musik? Vad och vem påverkar oss när vi lyssnar på musik? Är det Spotify? Youtube? Christer Björkman från Melodifestivalen? Radio och TV? Reklam? Kompisar/grupptryck? Föräldrar? Film?

Innehåll

Tid

V 3-8. Redovisning v 7 (Reserv v 8).

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.

Arbetssätt

Arbeta gruppvis. Redovisning sker inför läraren och de övriga i klassen v 7 (v 8 som reservvecka). Alternativt så får ni göra en film som visas upp på redovisningstillfället.

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
 • Mu  E 9
  Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
 • Mu  C 9
  Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
 • Mu  C 9
  Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
 • Mu  A 9
  Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
 • Mu  A 9
  Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: