Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk3

Skapad 2016-01-20 13:46 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Vi sjunger unisont och i kanon. Vi lär oss om musikinstrument och noter. Vi jobbar med rytm och rörelse. Vi lyssnar på och analyserar m
Grundskola 3 Musik
Vi ska sjunga och röra oss till musik. Vi ska också lära oss om musikinstrument och spela tillsammans i grupp och enskilt, och lyssna på och analysera olika sorters musik.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.
Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.
Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik.
(Lgr11)

Undervisningens innehåll: Vad?

Unison sång och kanonsång
Instrumentkunskap
Rytm och takt
Rörelsesånger
Lyssna och reflektera kring musik.
Sångtraditioner kring högtiderna

Kopplingar till läroplan

 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Musiksymboler, bilder och tecken.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Hur instrumenten låter och ser ut.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi har en musiklektion varje vecka. Vi sjunger unisont, kanon och rörelsesånger. Ibland hittar vi på egna rörelser eller texter till sånger. Vi tränar på att öva in och framföra sånger och danser i mindre grupper och i helklass. 
Vi kommer att sjunga på skolans sommaravslutning. Vi kommer även att arbeta med följande;

Gå igenom några instrument - hur de ser ut och låter.        

Prova på enkelt spel på något instrument.

Lyssna  på musik och skapa bilder till.                                    

Lyssna efter vilka känslor man upplever när man lyssnar på olika sorters musik.                                                                                

Prata om vad noter är och hur man spelar efter dem.              

Spela på olika rytmikinstrument.        

                                      

Leka musiklekar.

Kunskapskrav för år 6

Det finns inga kunskapskrav för åk3. Vi har nosat lite på nedanstående och är på väg mot 6:ans mål.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikframföranden.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du deltar och visar intresse i sångstunder och andra aktiviteter i musik.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: