Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Serie med Ipad

Skapad 2016-01-20 13:55 i Nydalaskolan Malmö stad
Svenska och bild uppgift
Grundskola 2 Bild Svenska
Vi gör en serie med hjälp av bakgrunder och figurer som vi kan flytta. Dessa ska vi fotografera med en ipad för att sedan använda ett program som heter strip designer för att göra en serie med handling, pratbubblor och olika rutor.

Innehåll

Läraren vet att du kan när:

 • Du kan göra bakgrunder till scenerna i serien.
 • Du kan göra figurer som kan driva en handling framåt.
 • Du kan göra en handling med en början, någon händelse eller problem och ett avslut.
 • Du kan fotografera scenerna med en ipad så vi kan använda bilderna i appen strip designer.
 • Du kan sätta pratbubblor till figurerna för att visa dialogen i serien.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Matriser

Sv Bl
Bild åk 1-3 Nydalaskolan

Lägre kvalitet
Högre kvalitet
Bildspråk och uttrycksformer
Eleven kan med lärarstöd framställa några olika typer av berättande bilder med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande bilder med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande bilder med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande bilder med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer.
Digital bildöverföring
Eleven kan föra över bilder med hjälp av datorprogram på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan föra över bilder med hjälp av datorprogram på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan föra över bilder med hjälp av datorprogram på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan föra över bilder med hjälp av datorprogram på ett väl fungerande sätt.

Sv Bl
Svenska åk 1-3 Nydalaskolan

Skrivning

Lägre kvalitet
Högre kvalitet
Skrivregler
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven med lärarstöd använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv använder och som är förekommande i elevnära texter.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv sällan använder och som är sällan förekommande i elevnära texter.
Struktur och innehåll
De berättande texter eleven skriver har inledning, handling och avslutning.
De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
De berättande texter eleven skriver har tydlig och utvecklad inledning, handling och avslutning.
De berättande texter eleven skriver har tydlig och välutvecklad inledning, handling och avslutning.
Estetiska uttryck
Genom att med lärarstöd kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
Genom att på ett utvecklat sätt kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
Genom att på ett välutvecklat sätt kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: