Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nutidsorientering år 6 vt 16

Skapad 2016-01-20 14:03 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Nutidsorientering, Veckans nyheter
Grundskola 4 – 6 Svenska Samhällskunskap SO (år 1-3)
Vad händer i din närhet, i Sverige och världen? Du kommer att med spänning få ta del av olika aktuella nyheter i tidningar och media samt få kännedom om människors olika livsvillkor i olika kulturer. Nyheter kan vara hemska, intressanta, lugnande, oroväckande och glädjande. Ibland allt på en gång.

Innehåll

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Arbetets innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Arbetssätt och redovisningsform

Arbetssätt

Detta arbetsområde kommer fortlöpande pågå under vårterminen  Vi kommer att ha genomgångar om dagsaktuella händelser och kontinuerligt diskutera nyheter. Lösa veckans nyhetskryss och titta på Lilla Aktuellt. 

Redovisningsform

Varje vecka löser vi  nyhetsfrågorna och  tittar på Lilla Aktuellt. Du kommer också vid några tillfällen under vårterminen få i uppgift att välja två  nyheter som du ska redovisa muntligt för klassen. Du ska kunna svara på frågor i samband med att vi läser tidningar och ser nyheter.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

Återge det viktigaste i ett nyhetsinslag eller en nyhetsartikel.

Analysera och diskutera det du sett, hört och läst genom att aktivt delta i diskussioner.

Använda olika nyhetskällor (ex. tv, tidningar, Internet) för att söka information/utveckla kunskaper.

Kopplingar till läroplan

 • Sh  E 6
  Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
 • Sh  E 6
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
 • Sh  E 6
  Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser

Sv Sh SO
Nyheter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper och begrepp
Att använda kunskaper och begrepp
Jag kan beskriva och förklara fakta och begrepp som hör till ämnet med egna ord Jag kan sätta in fakta i ett sammanhang
Jag kan beskriva och förklara fakta som hör till ämnet. Jag använder mina kunskaper om fakta och begrepp i flera sammanhang.
Jag beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och använder mig av fakta och begrepp som hör till ämnet Jag använder kunskapen i olika sammanhang.
Se likheter och olikheter
att reflektera,jämföra och dra slutsatser utifrån det du läst, sett och hört
Jag reflekterar, gör jämförelser och kan med hjälp dra egna slutsatser
Jag kan göra reflektioner och motivera mina åsikter utifrån fakta. Jag gör jämförelser och drar egna slutsatser
Jag reflekterar, jämför och drar slutsatser genom att använda olika källor. Jag använder faktakunskaper/erfarenheter och visar att jag kan ifrågasätta egna och andras åsikter
Söka och bearbeta information
att söka information, värdera källor och kritiskt granska
Jag behöver hjälp att välja och sortera information om aktuella nyheter .
Jag kan ganska självständigt söka och använda mig av information om aktuella nyheter
Jag kan självständigt söka, använda och kritiskt granska information om aktuella nyheter från olika källor
Samtala och diskutera
att argumentera och diskutera sina åsikter och kunskaper att lyssna på och respektera andras åsikter
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor samt ställa följd-frågor.
Jag deltar i samtal och diskussioner på ett sätt som för samtalet framåt. Jag lyssnar på andras åsikter och använder mig av dem i diskussionen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: