Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och motorikbana

Skapad 2016-01-20 14:27 i Stallbackens förskola Ludvika
Rörelseaktiviteter i musiksalen med 1-2 åringar
Förskola
En mall att utgå från när den pedagogiska verksamheten/arbetsområdet ska planeras.

Innehåll

Temat/Aktiviteten

Vi gör en hinderbana för balans och rörelseträning. Vi går till musiksalen med halva gruppen. Barnen får gå upp och ner för en trappa, gå balansgång på en bänk, krypa igenom en tunnel, hoppa på matta och gunga tillsammans.

Nuläget

Vi har småbarn som behöver röra sig på olika sätt för att utveckla motoriken. Därmed stärka sitt självförtroende genom att utmanas och se att de själva kan.

Brainstorming

Syfte

Vad vill du uppnå?
Att barnen tränar sin fin och grov motorik och stärker sin självkänsla.

 

Varför har du valt detta aktivitet/arbetsområde?
Passar till 1-2 åringar

Hur utmanar vi barnen?
Att barnen vågar prova själva och att inte ge upp

Hur inspirerar vi barnen?
Att vi också tycker det är kul och är med och deltar

Läroplanen

Vilka läroplansmål är kopplade till aktiviteten/arbetsområde? (max 3, ett mål från varje avsnitt "Normer och Värden", "Utveckling och Lärande", "Barns inflytande")

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,

Metod

Vi gör en hinderbana för balans och rörelseträning. Vi går till musiksalen med halva gruppen. Barnen får gå upp och ner för en trappa, gå balansgång på en bänk, krypa igenom en tunnel, hoppa på matta och gunga tillsammans.

Dokumentation

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: