Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage om fiktiv karaktär

Skapad 2016-01-20 14:50 i Thunmanskolan Knivsta
Kort skrivuppgift med syfte att göra eleven medveten om strukturen i texttypen reportage. Eleverna väljer varsin fiktiv karaktär att gestalta och låter sig bli intervjuad som denne av en kamrat samtidigt som eleven själv intervjuar kamratens karaktär. På varsitt håll sammanfattar sedan eleverna sin intervju i ett utvecklat reportage.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Bedömning av det reportage som eleverna arbetat med under de första veckorna av vårterminen, med inlämning v. 4, kommer i sinom tid att synas här. Instruktionerna i denna planering motsvarar de instruktioner som eleverna fått under arbetets gång.

Innehåll

Gör såhär:

Efter att ha kommit på en fiktiv (påhittad) karaktär från exempelvis film, tv, böcker, spel eller annat låter du en klasskamrat intervjua dig som karaktären i fråga. Samtidigt intervjuar du din kamrat som dennes karaktär. Inför intervjun förbereder du minst fem intressanta frågor. Under intervjun antecknar du de svar din kamrat ger dig på dina frågor och sammanfattar sedan detta i ett reportage. Detta reportage skrivs i berättande form snarare än formen fråga-svar-fråga. Ett exempel på autentiskt reportage från tidningen Året runt att hämta inspiration från finns tillgängligt i mappen "Undervisningsmaterial" i din klass Svenskarum i Skolportalen.

Matriser

Sv
Kopia av Svenska Thunmanskolan - grundmatris 7-9

Skriva

E
C
A
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation och enkel textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation och välutvecklad textbindning.
Eleven kan skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: