👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO i årskurs 1

Skapad 2016-01-20 15:41 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vi lär oss mer om skolan och det samhälle vi lever i. Vi samtalar om olika normer och regler och uppmärksammar särskilt barnkonventionen. Vi lyfter även fram några viktiga högtider och traditioner inom kristendomen.

Innehåll

Syfte:

Centralt innehåll:

Konkretisering av mål:

Du kan föra ett resonemang kring olika livsfrågor som tar upp sådant som rätt och orätt, kamratskap och relationer.   

Du kan förklara varför vi t ex behöver ha regler i skolan och ge exempel på några. 

Du har kännedom om hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. 

Du kan reflektera över hur samhället ser ut samt ge exempel på några viktiga samhällsfunktioner (skola, sjukvård bl a). 

Du har kännedom om vikten av återvinning för att få ett hållbart samhälle.

Du kan ge exempel på och beskriva några olika yrken som förekommer i närområdet. 

Du har grundläggande kunskap om hur ett möte, t ex ett klassråd, planeras och genomförs.

Du har kännedom om barnkonventionen och dina rättigheter som barn i samhället.

Du kan ge exempel på viktiga högtider och traditioner inom kristendomen och varför man firar dessa.  

 

Arbetssätt:

Vi diskuterar och jämför vad vi tycker och tänker i olika samhällsrelaterade frågor. Här ges utrymme för praktiska uppgifter och samarbetslekar. 

Vi tittar på film som handlar om barn, skola och samhälle.

Vi dokumenterar vårt arbete med ord och bild.

Vi lär oss om olika yrken och samhällsfunktioner genom att undersöka vårt närområde. Vi intervjuar personer på olika arbetsplatser. 

Vi går på trafikpromenad i närområdet och lär oss om olika skyltar i trafiken. 

Bedömning:

Vi bedömer din förmåga att: 

kunna vara delaktig i diskussion kring olika livsfrågor samt frågor som rör skola och samhälle.  

kunna ge exempel på olika regler i vardagen, t ex i skolan och trafiken, och att du kan resonera varför regler behövs.  

i korta drag kunna förklara hur ett möte, t ex ett klassråd, går till. 

kunna ge exempel på vad du som barn (enligt barnkonventionen) har rätt till. 

kunna ge exempel på viktiga högtider och traditioner inom kristendomen och varför man firar dessa. 

Dokumentation:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3