Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrken och verksamheter i Öckerö kommun

Skapad 2016-01-20 15:42 i Ankarets skola Öckerö
Grundskola 2 – 3 Svenska Bild Teknik SO (år 1-3)
Nu ska du få lära dig om några olika yrken och arbetsplatser i vår kommun.

Innehåll

Syfte

Du ska känna till flera olika yrken och verksamheter som finns i Öckerö kommun. Du ska veta var arbetsplatserna ligger och vad personalen arbetar med.

Innehåll

 • Brandkåren
 • Reningsverket
 • Nordöfärjan
 • Solhöjden
 • Kommunhuset
 • Folktandvården
 • Elförsörjningen
 • Renhållningen

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Så här kommer vi att arbeta

 • Studiebesök
 • Besök på skolan
 • Intervjua (arbetet, arbetsförhållande, arbetstider, utbildning)
 • Fotografera
 • Göra bildspel
 • Tillverka kartor
 • Redovisa gruppens arbete 

Det här kommer vi att bedöma

Att du kan:

 • intervjua någon person
 • göra ett bildspel
 • placera ut arbetsplatserna på en karta
 • berätta om de olika arbetsplatsernas verksamhet
 • redovisa gruppens studiebesök
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: