Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1-6 Hälsingbergsskolan

Skapad 2016-01-20 15:47 i Hälsingbergsskolan Falun
Progression från åk 1 till 6, indelat i de olika områdena som bedöms.
Grundskola 1 – 6 Idrott och hälsa

Progression från åk 1 till 6, indelat i de olika områdena som bedöms

Innehåll

RÖRELSE

RÖRELSE

HÄLSA OCH LIVSSTIL

HÄLSA OCH LIVSSTIL

HÄLSA OCH LIVSSTIL

FRILUFTSLIV OCH UTEMILJÖ

FRILUFTSLIV OCH UTEMILJÖ

FRILUFTSLIV OCH MILJÖ

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk 1-3 Hälsingbergsskolan

RÖRELSE

  • Idh  1-3   Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
Uppnår målet
Uppnår väl målet
Rörelse Lek,dans, spel och idrotter Enkla lekar, danser och idrotter samt deras regler
Du kan delta i lekar, danser och idrotter.
Du deltar i lekar, danser och idrotter och tar hänsyn till andra och följer reglerna. Du anpassar dina rörelser till takt och rytm, i dans och rörelser till musik.
Motorik Grovmotoriska former och deras sammansatta former med och utan redskap
Du kan till viss del hoppa, rulla , åla , krypa, springa, gå, stödja, kasta, fånga och hänga
Du kan med säkerhet utföra de grovmotoriska grundformerna.
Simning
Du deltar i skolans simundervisning.
Du deltar i skolans simundervisning.

HÄLSA OCH LIVSSTIL

Uppnår målet
Uppnår väl målet
Ord och begrepp ...som kan föras i samtal om upplevelser av fysiska aktivitet
Du kan enkla ord och begrepp som behövs för att följa enkla instruktioner.
Du har förmåga att kunna samtala om dina upplevelser av lek, hälsa, natur och utevistelse.

FRILUFTSLIV OCH UTEMILJÖ

Uppnår målet
Uppnår väl målet
Orientera ...sig på skolgården och närområdet med enkla kartor
Du kan orientera på skolgården med hjälp av vuxen eller kamrat, känner igen karttecknet för tex byggnad. Du har förmåga att leka och röra på dig i natur och utemiljö.
Du kan orientera på skolgården individuellt, håller kartan rätt utifrån verkligheten och känner väl till kartans uppbyggnad och tecken.
Rättigheter och skyldigheter i naturen
Du har hört talas om Allemansrätten
Du känner till Allemansrätten och kan berätta om några av dess lagar.
Säkerhet och hänsynstagande vid vatten och utemiljö
Du kan leka och röra dig i utemiljö och vid vatten och följa instruktioner i samband till aktiviteten.
Du tar hänsyn och anpassar ditt beteende i samband med lekar vid natur och vattenvistelse. Du följer instruktioner som krävs.

Idh
Idrott och hälsa åk 4-6 Hälsingbergsskolan

RÖRELSE

E
C
A
Lek, dans, spel, idrotter
Motoriska grundformer
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer.
Du deltar aktivt i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer.
Du deltar mycket aktivt i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer
Variera och anpassa rörelser
I olika miljöer varierar och anpassar du dina rörelser till viss del till aktiviteten.
I olika miljöer varierar och anpassar du dina rörelser relativt väl till aktiviteten
I olika miljöer anpassar och varierar du dina rörelser mycket väl till aktiviteten.
Musik & danser
Du anpassar till viss del dina rörelser till takt och rytm.
Du anpassar dina rörelser relativt väl till takt och rytm
Du anpassar dina rörelser väl till takt och rytm
Simning
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

HÄLSA OCH LIVSSTIL

E
C
A
Ord och begrepp, Effekter av olika träningsformer,
Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Förebyggande av skador
Du kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

FRILUFTSLIV OCH UTEMILJÖ

E
C
A
Orientera
Du kan med viss säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Rättigheter och skyldigheter i naturen
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Säkerhet och hänsynstagande vid vatten och utemiljö
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: