Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi Åk 9

Skapad 2016-01-20 17:25 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Fysik

Pedagogisk Planering med utgångspunkt i Lgr 11.

Innehåll

Syfte

  • Genomföra inlämningsuppgifter om (bla) avstånd i rymden
  • Beskriva och förklara begrepp som ljusår, heliocentrisk världsbild, Big Bang, nebulosa, mörk materia och svarta hål

Centralt innehåll

  • Historiska och nutida upptäckter som format världsbilden och deras betydelse för samhället (glöm inte mytologin)
  • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst jämfört med andra beskrivningar
  • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling
  • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem, och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa

Undervisningen

  • Hur stjärnor producerar energi och att det finns olika slags stjärnor
  • Hur den tekniska utvecklingen medfört tillverkningen av nya typer av teleskop och hur detta påverkat vår världsbild
  • Förhållandet mellan stjärnor och galaxer samt avståndet mellan dessa
  • Skillnaden mellan astrologi och astronomi

Bedömning

Bedömning sker baserat på muntliga presentationer (stjärnbilder), inlämningsuppgift (teleskop) samt arbetet enskilt och i grupp. Eleverna skall kunna svara på frågor kring begrepp samt föra resonemang kring universums uppbyggnad.

Matriser

Fy
Förmågan att använda information och modeller från fysikens värld.

F
E
C
A
Förmågan att resonera kring och kommunicera astronomiska teorikunskaper.
Du kan ge exempel och beskriva dessa med viss användning av astronomins begrepp och teorier.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av astronomins begrepp och teorier.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av astronomins begrepp och teorier.
Ha kunskap om astronomiska begrepp
...på ett grundläggande plan.
...på ett gott plan.
...på ett mycket gott plan.
Dokumentera
Du har gjort enkla dokumentationer och beskrivningar av uppgifterna.
Du har gjort utvecklade dokumentationer och beskrivningar av uppgifterna.
Du har gjort välutvecklade dokumentationer och beskrivningar av uppgifterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: