Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2016-01-21 07:17 i Kattarps skola Helsingborg
Planering i So för åk 2-3
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) Bild Svenska

Följ med på en resa tillbaka till tidernas begynnelse och fram till vikingatiden. 

Du kommer att få lära dig hur jorden och människan kom till. Du kommer också att få bekanta dig med stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du kommer att få arbeta både praktiskt och teoretiskt. Klä dig varmt för nu reser vi tillbaka till år 20 000 f.Kr och vår senaste istid.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • kunna söka och samla information om hur människorna levde under olika tidsperioderna
 • kunna samtala och diskutera om hur människorna levde under olika tidsperioderna.
 • kunna göra jämförelser mellan livet idag och livet under forntiden samt jämförelser mellan olika tidsperioder.
 • kunna förklara hur vi kan se spår av forntiden i vår natur.
 • kunna förstå innebörden och använda begreppen, tidslinje, dåtid, nutid, framtid.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • SO
  Syfte - Historia reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • SO
  Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Undervisningens innehåll

 • Läsa faktatexter enskilt, tillsammans och i grupp.
 • Enklare forskningsupplägg där vi skriver fakta med egna ord.
 • Samtala, reflektera och jämföra över hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden.
 • Se på filmer.
 • Arbeta praktiskt med att prova på olika forntida metoder att tillverka.
 • Bilduppgifter, med olika tekniker och material, som tillhör ämnet.
 • Lyssna på genomgångar om de olika tidsperioderna.
 • Redovisningar inför varandra. 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  1-3
  Bildanalys Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Detta kommer bedömas

Din förmåga att samtala, diskutera, förklara, jämföra och beskriva

Du ska kunna: Placera ut istid, stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje. Berätta hur människorna levde på  stenåldern, bronsåldern, järnåldern. Berätta om några spår i naturen från forntiden. Jämföra livet idag med livet under forntiden. Vara delaktig i samtal i grupp.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3
  Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
 • SO   3
  Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Matriser

Sv Bl SO
Forntiden

Nivå 1
Osäker
Nivå 2
Ganska säker
Nivå 3
Säker
Jag kan namnen på tidsåldrarna och i vilken ordning de kommer.
Jag kan namnet på en tidsålder. Jag kan placera 2 tidsåldrar i rätt ordning.
Jag kan minst tre tidsåldrar. Jag kan placera de i rätt ordning.
Jag kan alla (5) tidsåldrarna och kan placera dem i rätt ordning.
Jag kan jämföra och se likheter och skillnader mellan livet på forntiden och nu, samt mellan de olika tidsåldrarna sten-, brons och järnåldern.
Jag kan berätta om en likhet eller skillnad mellan forntid och nu och mellan varje tidsålder.
Jag kan berätta om minst en likhet och skillnad mellan forntid och nu och mellan varje tidsålder.
Jag kan berätta om flera likheter och skillnader.
Jag kan förstå en tidslinje och begreppen dåtid, nutid och framtid.
Jag behöver stöd för att använda en tidslinje. Jag kan förstå och förklara ett av begreppen genom att visa på en tidslinje.
Jag kan använda en tidslinje när någon visat mig. Jag kan förstå och förklara minst två av begreppen genom att visa på en tidslinje.
Jag kan använda en tidslinje. Jag förstår och kan förklara begreppen och kan visa det på en tidslinje.
Jag kan ge exempel på spår av forntiden i naturen.
Jag behöver stöd för att kunna ge något exempel.
Jag kan ge något exempel med hjälp av stödfrågor.
Jag ger exempel på spår av forntiden i naturen.
Jag kan återge någon berättelse om gudar och hjältar från den nordiska mytologin.
Jag vet vad någon gud eller hjälte heter.
Jag vet vad några gudar och hjältar heter och kan berätta något från en historia om dem.
Jag vet vad några gudar och hjältar heter och kan återge någon berättelse om dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: