Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk4 Tabeller och Diagram

Skapad 2016-01-21 08:55 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Denna planering är för några veckor med matematiklektioner.
Grundskola 4 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Arbetssätt /Metod

Arbete med matematikboken

Konstruktion av egna tabeller och diagram

Bedömning

Eleverna bedöms på visad kunskap.

Matriser

Ma
Matematik åk4 Multiplikation och Division

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kan skapa och läsa ut information från en tabell
Kan skapa och läsa ut information från ett diagram
Kan avgöra om tabell eller diagram lämpar sig bäst för uppgiften
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: