Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ångmaskinen

Skapad 2016-01-21 09:01 i Sörviks skola Ludvika
Ett litet tema arbete om Ångmaskinen
Grundskola 4 – 6 Geografi Svenska Teknik Fysik Historia Bild
Människan har i alla tider varit nyfiken men samtidigt lat, lusten att lära har alltid varit stor. Att komma på nya saker för att göra det dagliga arbetet lättare har pågått sen urminnes tider. En av historiens mest betydelsefulla uppfinningar uppfanns i England under 1700-talet; ÅNGMASKINEN. Den kom att bli starten på den Industriella revolutionen.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Tanken med de två uppgifterna: 1. skriv en fakta text om "Ångmaskinen" och 2. "Bygg din egen ångbåt" är att du genom undervisningen i olika ämnen ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få skriva en text om ångmaskinen. I din text ska följande saker vara med:

 • När i historien uppfanns den först ångmaskinen
 • Vem/vilka uppfann ångmaskinen
 • Vilket syfte hade uppfinningen
 • Skriv om minst en av följande uppfinningar: ångloket, ångbåten
 • "Spinning Jenny" - vad var det för något, skriv och berätta.

I din text ska det tydligt framgå varför uppfinningarna har kommit till och vilken betydelse de fick för människan.

Du kommer att få bygga en egen ångbåt utifrån ett "Youtube" klipp med material som du tar med hemifrån:

https://www.youtube.com/watch?v=0ki9Kta8g14

Material

 • 2 st tomma1 liters mjölkkartonger
 • 2 st sugrör (med böj)
 • 1 st tom aluminiumburk 33 cl
 • 1 st värmeljus

Du ska göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där syftet i arbetet till viss del är synliggjord.

Båten kommer vi sedan att testa i en bassäng

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma din text i sin helhet och att du har med alla delar som ska vara med (se ovan).

I bedömningen utgår jag från både förmågor och betygskriterier.

Hur du får visa vad du kan:

I din text med tillhörande bilder och bildtexter får du visa vad du lärt dig.

Du kommer att få lämna in ett första utkast som jag sedan ger dig konstruktiv kritik på, därefter får du tillbaka ditt arbete så du får chans att göra ändringar innan du slutligen lämnar in ditt färdiga arbete för betygsbedömning.

Matriser

Hi Fy Sv Tk Bl Ge
Ångmaskinen

Bild

Jag vill se att du kan välja bilder som passar till din text, kanske bilden till och med förstärker texten, gör texten lättare att förstå, eller att texten blir intressantare i och med bilden.
 • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
Ok
Bra
Mycket bra
Bilder, bildtext
Använder inte bilder
Använder bilder. Bilden och texten hör ihop.
Använder bilder. Bilden och bildtexten förstärker texten.

Fysik

Jag vill att du utifrån dina fysikkunskaper funderar kring vad som var bra/dåligt med att ångmaskinen uppfanns.
 • Fy   använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
Ok
Bra
Mycket bra
Syftet med ångmaskinen
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
Syftet framgår
Syftet framgår
Syftet framgår och är tydligt

Geografi

Jag vill att det framgår vilken betydelse ångmaskinen hade för samhället, naturen, människors hälsa.
 • Ge   analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge   utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
Ok
Bra
Mycket bra
ojämna levndsvillkor och förbättringar
 • Ge  4-6
Du kan föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du kan föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du kan föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.

Historia

Jag vill att det framgår vilka Samhällsförändringar ångmaskinen bidrog med, hur levnadsvillkoren för människorna påverkades ochhandlingar
 • Hi   kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
Ok
Bra
Mycket bra
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under¬ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar

Svenska

Jag bedömer hur väl du kan kommunicera i tal och skrift, att du kan anpassa språket och hur du använder dig av olika källor som läroböcker, faktaböcker och internet. Att du anger källor.
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Ok
Bra
Mycket bra
Söka, välja ut och sammanställa
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationensanvändbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationensanvändbarhet.
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Kombinera text & annan estetik
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och
Ge omdömen om & bearbeta text
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Teknik

Genom att bygga en egen ångbåt får du prova på att följa en muntlig instruktion från ett filmklipp, göra egna skisser, fundera på tekniken - hur kan det komma sig att båten rör si framåt? Du dokumenterar ditt arbete och redovisar hur det gick, fick du båten att röra sig framåt?
 • Tk   identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk   identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk   värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk   analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Ok
Bra
Mycket bra
Genomföra arbeten
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
 • Tk  4-6
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Förändring över tid, fördelar & nackdelar
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: