Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inför nationella: skriftligt och läsförståelse

Skapad 2016-01-21 09:02 i Pysslingen Skolor Älvkvarnsskolan Pysslingen
Grundskola 6 Svenska
Inför nationella jobbar vi med texttyper. Eleverna får välja mellan tre texter; en låttext, en saga och en novell. Därefter ska de bestämma sig för en texttyp som de ska förvandla den valda textens innehåll till. De får välja mellan texttyperna reportage, insändare, nyhetsartikel och krönika. Texterna bearbetas sedan med hjälp av kamratrespons.

När texterna är färdiga används dessa för att träna läsförståelse genom att eleverna får ställa frågor till texten samt besvara dessa.

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Sv
Svenska kunskapskrav åk 4-6

Kunskapskrav för betyget E i slutet av år 6
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: