Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 5 vt16

Skapad 2016-01-21 09:28 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Under våren arbetar vi i olika omgångar med teknik. Vi kommer att ha följande teman: 1. Kartlådor 2. Staden
Grundskola 5 Teknik

Under våren arbetar vi i olika omgångar med teknik. Vi kommer att ha följande teman: 1. Kartlådor 2. Staden

Innehåll

Kartlådor

I detta arbete visar eleverna på sin förmåga att kunna genomföra enkla konstruktionsarbeten och dokumentera detta.

Mål:

 • Kunna konstruera en modell av ett landskap
 • Kunna välja alternativ som för arbetet framåt i gruppen
 • Kunna göra en karta utifrån modellen
 • Kunna dokumentera sitt arbete med bild och text.

Arbetssätt:

 • Genomgångar av modellbygge och kartritning
 • Praktiskt bygga en modell av ett landskap två och två
 • Diskussioner i mindre grupper

Bedömning:

 • Eleven arbetar aktivt med att konstruera en modell
 • Under arbetes gång lyssnar pedagoger på resonemang
 • Under arbetes gång tittar pedagoger på handlingsalternativ som eleven gör
 • Eleven ritar en karta som är lik modellen och karttecken och färger används korrekt

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Staden

I detta arbete visar eleverna sin förmåga att kunna beskriva tekniska lösningar i staden såsom toalett, avlopp och reningsverk och hur detta har utvecklats sedan Medeltiden.

Mål:

 • Veta hur en toalett fungerar
 • Förstå vattnets väg och kretslopp
 • Kunna välja alternativ i vardagen som gynnar miljön
 • Kunna berätta om hur ett reningsverk fungera

Arbetssätt:

 • Genomföra Sveas vattenäventyr
 • Titta på Evas funkar-program om toaletten och vattenverket
 • Läsa och rita bilder
 • Besöka reningsverket

Bedömning:

 • Eleven är aktiv vid studiebesöket
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om hur ett reningsverk är uppbyggt genom att sätta ut rätt text på en bild av reningsverket
 • Eleven kan redogöra för både muntligt och skriftligt vad man får och inte får spola ner i toaletten och vad det kan leda till ur en miljösynpunkt

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Matriser

Tk
Matris Teknik Lgr 11 åk 5

Tekniska lösningar

---------->
--------->
------->
Begrepp och uttrycksformer
Kan beskriva och ge exempel enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar föra att uppnå syfte och funktion.
Kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar föra att uppnå syfte och funktion.
Kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar föra att uppnå syfte och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Material & konstruktion
Kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och material som används.
Kan på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och material som används.
Kan på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och material som används.

Utveckling av tekniska lösningar

---------->
--------->
------->
Genomförande
Kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar.
Kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Modeller
Kan utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Kan utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Kan utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Alternativ
Bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation
Gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där syftet till viss del är tydligt.
Gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där syftet är relativt väl tydligt.
Gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där syftet är väl tydligt.

Teknik, människa, samhälle och miljö.

---------->
--------->
------->
Förändring över tid
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället förändras över tid.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället förändras över tid.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället förändras över tid.
Fördelar och nackdelar
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: