Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spetsspanska åk 7 - Ropa, Colores y Casas

Skapad 2016-01-21 09:58 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi utgår ifrån boken Gracias 7 och arbetar med texterna: El Colegio International, Colores y Casas, Ropa, Las personas en la clase.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna;

 • Berätta om dig själv och din familj
 • Kunna namnen på de vanligaste färgerna
 • Kunna namnen på den vanligaste klädesplaggen
 • Kunna lägesprepositionerna som t.ex. höger, vänster, mittemot, sidan om osv.
 • Beskriva personer till utseende och kläder
 • Kunna använda och förklara användningen av de obestämda och bestämda artiklarna
 • Kunna böja regelbundna -ar, -er och -ir verb, samt använda dessa i meningar
 • Ha en översikt av de vanligaste oregelbundna verben: ser, estar, tener m.m

Undervisning

Under arbetsområdet kommer vi att arbeta på olika sätt med språket. Vi kommer att läsa texter, lyssna på hörförståelse och arbeta med övningar enskilt och i grupp. Vi kommer att koncentrera oss på hur vi berättar om oss själva och vår familj, hur vi beskriver personer till utseende och kläder, färger och använda lägesprepositioner för att berätta var någon/något befinner sig, dvs höger, vänster, sidan om, framför osv.  Parallellt med alla ovanstående övningar kommer vi att gå igenom olika grammatiska moment som artiklar, adjektivböjning och verbböjning. 

Vi avslutar arbetsområdet med en läsförståelse. Bedömning

Efter avslutat arbetsområde kommer jag att bedöma:

 • huruvida du kan läsa en text på spanska och svara på frågor både på spanska och svenska

Matriser

M2
Bedömningsmatris i Moderna Språk 7-9, LGR11

1
2
3
LÄSA
Du kan förstå vanliga ord och enkla fraser i... - korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i... - korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i ... - korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: