Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö och hållbar utveckling

Skapad 2016-01-21 10:10 i Ankarets skola Öckerö
Grundskola 4 Geografi Svenska
Fram till sportlovet ska vi arbeta med miljö och hållbar utveckling. Målet är att vi efter avslutat arbetsområde ska veta mer om vad som menas med hållbar utveckling och vad vi kan göra för att påverka. Vi kommer att titta på hur det ser ut idag, hur det har sett ut tidigare samt vad som har blivit bättre.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet geografi och svenska ska eleverna bland annat ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Ge  4-6
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Arbetssätt

Vi kommer att diskutera i grupper, titta på filmer, läsa, göra fältstudier samt ha en eller flera hemuppgifter.

Uppgifter

 • Frågeformulär om miljömedvetenhet.

 • Hållbar Utveckling

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: