Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och konstruktion

Skapad 2016-01-21 10:10 i Junibackens skola Ludvika
Arbete med NTA-lådan "Rörelse och konstruktion".
Grundskola 4 Teknik
Vi kommer under en tid att jobba med teknik. Vi gör det genom att jobba i grupper där ni läser och följer instruktioner, gör ritningar och utvecklar fordon.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Ni ska lära er att följa instruktioner
 • Rita ritningar enligt skala
 • Följa ritningar
 • Bygga fordon
 • Förbättra konstruktioner
 • Dokumentera
 • Samarbeta
 • Använda och förstå begrepp: hållfast, skala, dragkraft, motstånd, arbete, energi,rörelse.

Hur ska vi lära oss detta?

Ni ska i grupper samarbeta. Ni läser texter, följer instruktioner, konstruerar och förbättrar ett fordon.

Första lektionen utvecklar ni ett fordon som kan röra sig en meter. Ni kommer sedan att få olika uppdrag kring fordonet, förbättra och utveckla det.

Ni ska rita ritningar som andra kan följa.

Ni ska enskilt dokumentera arbetet.

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma hur du deltar i grupparbetet, att du samtalar och även lyssnar till dina kamrater.

Jag bedömer hur du följer muntliga och skriftliga instruktioner för att kunna konstruera ditt fordon.

Jag bedömer din skriftliga dokumentation av arbetet.

Hur du får visa vad du kan:

Du visar att du kan genom att utföra uppgifter i grupp och enskilt. Det gäller både praktiskt och skriftligt.

Du visar upp ett fordon som följer alla beskrivningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknikmatris

Bedömningen avser

Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Förmåga att
• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Förmåga att
• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras upp- byggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används. 

Förmåga att
• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings-alternativ som leder framåt.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Förmåga att
• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. 

Förmåga att
• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Förmåga att
• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: