Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden åk 5

Skapad 2016-01-21 10:15 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Religionskunskap SO (år 1-3) Historia
Hur blev Sverige en stormakt? Vad var häxjakter för något?

Vad handlade alla krig om ? Vilka folk ingick i det svenska riket?

Hur var det att leva på stormaktstiden i jämförelse med tidigare perioder?

Dessa saker ska vi prata om och lära oss om under detta avsnitt.

Innehåll

Syfte:

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Konkretisering av mål:

Du ska:

 • kunna berätta om hur Sverige blev en stormakt
 • kunna berätta om några av stormaktstidens kungar och drottningar
 • kunna göra jämförelser mellan levnadsvillkor för människor. Jämförelser mellan hur olika samhällsskikt hade det, och jämförelser mellan tidsåldrar. Vad var nytt på stormaktstiden? Vilka rester av stormaktstiden kan vi se i Sverige idag?    
 • kunna beskriva vilka folk som tillhörde/ingick i det svenska riket under den här perioden
 • kunna beskriva och förklara häxprocesserna, varför de ägde rum och vad som hände

Arbetssätt:

Vi ska:

Ha lärarledda genomgångar

Titta på aktuella faktafilmer

Läsa gemensamt  om Stormaktstiden i Historia 2 och diskutera i grupp och helklass.

Arbeta i arbetsboken till Historia 2.

Bedömning:

Du kommer att bedömas på:

Hur väl du deltar i diskussioner

Hur väl du kan visa dina kunskaper om Stormaktstiden i skriftligt förhör.

Hur väl du kan beskriva orsaker och konsekvenser av historiska händelser

Hur väl du kan använda historiska begrepp.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: