Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1 -- Vård - och omsorgsarbete 1 - 200p - Info och betyg

Skapad 2016-01-21 10:32 i zzNACKA/VÄRMDÖ Agila Institutet VUX
Undersköterskeutbildning – Kunskapskrav & Betyg Vård - och omsorgsarbete 1 - 200 poäng
Vuxenutbildning
Här gör lärare och eleven bedömning av kunskaper i kurspaketet. Reflektioner över sitt lärande är viktigt för bestående kunskaper.

Innehåll

Vård och omsorgsarbete 1 - 200 poäng

Centralt innehåll från skolverket kursplan

Undervisningen i kursen ska behandla följande:

 • Centrala begrepp, till exempel vård och omsorg, omvårdnad och socialt arbete.
 • Hygien, till exempel att förebygga smitta och smittspridning genom rena rutiner.
 • Det normala åldrandet, fysiskt, psykiskt och socialt.
 • Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst.
 •  Hur man utför arbetsuppgifter på ett etiskt sätt.
 •  Personlig vård, till exempel personlig hygien, munvård, kost och vätska, måltidssituation, vila och sömn, elimination och klädsel samt komplikationer vid långvarigt sängläge.
 •  Sociala och specialpedagogiska uppgifter, till exempel i form av samtal, kontakt och aktivering. x
 • Serviceuppgifter i hushållet, till exempel tvätthantering, städning, inköp, matlagning och livsmedelshantering.
 •  Medicintekniska uppgifter, till exempel blodtrycks- och pulskontroller, temperaturmätning, urinprov och enklare såromläggning.
 •  Administrativa uppgifter, till exempel beställning av sjukvårdsmaterial och schemaplanering.
 •  Arbetsställningar och förflyttningar.
 •  Sekretess i vård- och omsorgsarbetet.
 • Tekniska och andra hjälpmedel.
 •  Datoranvändning och säker informationshantering.
 • Kommunikation, bemötande, förhållningssätt, sinnesstimulering och samarbete. Estetik och kulturella yttringar i form av till exempel musik, dans, konst och litteratur.
 •  Den historiska utvecklingen inom verksamhetsområdet

Matriser

Betyg – Istället för betyg kan du välja att få ett intyg på genomförd utbildning. Intyg kan även fås som komplement till betyg

F
E
D
C
B
A
Betyg Vård - och omsorgsarbete 1

Sökta kurser & Status

Lånat Bok
Introuppgift klar
Alla inlämningsuppgifter inlämnade
Vård - och omsorgsarbete 1

Kunskapsmatris - APL ingår i kunskapsbedömingen

Vård - och omsorgsarbete 1

E
C
A
Kunskapsområde 1
Eleven beskriver översiktligt innebörden av centrala begrepp inom vård och omsorg. Eleven redogör också översiktligt för hur smitta och smittspridning förhindras. Dessutom beskriver eleven översiktligt vad som kännetecknar normalt åldrande.
Eleven beskriver utförligt innebörden av centrala begrepp inom vård och omsorg. Eleven redogör också utförligt för hur smitta och smittspridning förhindras. Dessutom beskriver eleven utförligt vad som kännetecknar normalt åldrande.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat innebörden av centrala begrepp inom vård och omsorg. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för hur smitta och smittspridning förhindras. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat vad som kännetecknar normalt åldrande.
Kunskapsområde 2
Eleven utför i bekanta situationer och i samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergonomiskt sätt. I arbetet hanterar eleven i samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, i samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation. Dessutom uppmärksammar eleven i samråd med handledare den enskilda människans behov och förutsättningar.
Eleven utför i bekanta situationer och efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergonomiskt sätt. I arbetet hanterar eleven efter samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, efter samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation.. Dessutom uppmärksammar eleven efter samråd med handledare den enskilda människans behov och förutsättningar.
Eleven utför i bekanta situationer och efter samråd med handledare vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt och ergonomiskt sätt samt anpassar vid behov utförandet i samråd med handledare. I arbetet hanterar eleven efter samråd med handledare apparater och tekniska hjälpmedel samt använder, efter samråd med handledare och på ett patientsäkert sätt, informationsteknik för information, kommunikation och dokumentation. Dessutom uppmärksammar eleven efter samråd med handledare den enskilda människans behov och förutsättningar.
Kunskapsområde 3
Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra.
Eleven anpassar med viss säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra
Eleven anpassar med säkerhet sin kommunikation till mottagaren och samarbetar med andra.
Kunskapsområde 4
Eleven redogör översiktligt för hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens historia och utveckling.
Eleven redogör utförligt för hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens historia och utveckling.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens historia och utveckling.
Kunskapsområde 5
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: