Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 15 - vt 16 åk 6 Historia - Vasatiden CR

Skapad 2016-01-21 12:21 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola F SO (år 1-3) Historia
...

Innehåll

Mål för elev

Du ska ha kännedom om Vasatiden i Sverige och veta på vilket sätt Gustav Vasa förändrade Sverige och hur vi kan se spår av Vasatiden i Sverige idag.
Du ska kunna använda olika historiska källor för att samla fakta om Gustav Vasa och Vasatiden. Du ska  kunna förklara och motivera varför en del källor är mer tillförlitliga än andra.


Innehåll

Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500 - 1700.
Hur historia används och historiska begrepp.

Genomförande

Arbetet pågår under höstterminen 2015 och början av vårterminen 2016.
Vi kommer ha gemensamma genomgångar och diskussioner. Vi kommer se utbildningsprogram och filmer. Du ska arbeta enskilt med att skriva egna faktatexter om Gustav Vasa och Vasatiden i allmänhet. Du kommer  då ha tillgång till olika källor som du får värdera och använda efter hur du bedömer dem. Vi kommer ha läxor och läxförhör.

.

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att kunna redogöra för hur det var att leva i Sverige under Vasatiden.
Bedömningen avser också din förmåga att samla in fakta och värdera hur användbara olika källor är.
Både din muntliga aktivitet, läxförhören och dina skrivna texter kommer att bedömas.

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används
använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

Matriser

Hi SO
Jä vt 16 - åk 6 Hi - Vasatiden CR

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt
Se samband
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Exempel: Du förklarar men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om förklaringen. ”Orsaken till att ... var att ...”
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Exempel: Du förklarar i något led men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om delar av förklaringen. Du länkar mer än orsak till en händelse. ”Orsaken till att ... var att ... det beror på att ...”
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Exempel: Du förklarar i flera led utan tankeluckor så att läsaren förstår din förklaring. Du ger också exempel på vilka orsaker dina slutsatser bygger på. ”Orsaken till att ... var att ... därför att ... det beror på att ... Det beror i sin tur på att ... En annan orsak är att ... Det leder till ... Jag menar att det är så därför att ...”
Aspekt
Värdera / granska
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet. Exempel: Du värderar/granskar men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om varför det är så. ”En fördel/nackdel är att ...”
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet. Exempel: Du värderar/granskar och förklarar i något led men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om delar av förklaringen. ”En fördel/nackdel är att ... Det är bra/inte bra därför att ...”
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet. Exempel: Du värderar/granskar och förklarar i flera led utan tankeluckor så att läsaren förstår din förklaring. Du ger också exempel på vilka orsaker dina slutsatser bygger på. ” En fördel/nackdel är att ... Det är bra/inte bra därför att ... det beror på att ... vilket i sin tur beror på att ... vilket orsakas av... Jag menar att det är så därför att ...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: