Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2016-01-21 12:31 i Klockebacksskolan Karlshamn
Grundskola 3 Bild Teknik Svenska som andraspråk Svenska SO (år 1-3)
Du kommer får lära dig om människans uppkomst och om hur vardagen kunde se ut för människorna på stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du kommer att få jämföra de olika tiderna och jämföra med hur vi har det idag.

Innehåll

Syfte

"Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar." (SO)

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Konkretisering av målen

Det betyder att du ska få lära dig/utveckla:

 • tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder och placera dem på tidslinjen,
 •  om människans uppkomst och om hur människor levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern t.ex. boende, mat, klädsel och folktro,
 • om fornlämningar och språkliga uttryck från den här tiden,
 • din förmåga att  återberätta, förklara och beskriva så andra förstår vad du menar,
 • din förmåga att skriva berättande text med början, mitten och slut,
 • din förmåga att skriva faktatexter om det du lärt dig om forntiden med egna ord så andra förstår,
 •  hur föremål i vardagen har har förändrats över tid,
 • din förmåga att arbeta med skapande material,
 • din förmåga att analysera forntidens bilder (deras uttryck, innehåll och funktion) och jämföra med dagens bilder.

Undervisning

Du kommer att få

 • lyssna på lärarledda lektioner,
 • läsa faktatexter,
 • se på filmer,
 • läsa skönlitteratur,
 • diskutera/samtala i helklass/grupper,
 • skriva egna faktatexter,
 • skapande

för att du ska nå målen ovan.

Bedömning

 Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • beskriva hur det var att leva på forntiden
 • göra jämförelser mellan livet på forntiden och vår tid
 • använda tidslinjer och olika tidsbegrepp
 • skriva olika typer av texter så som faktatexter och berättelser (med tydlig inledning, handling och avslutning)
 • förstärka en text med hjälp av bilder
 • söka information från en eller flera källor
 • delta i diskussioner/samtal
 • skapa "forntidsprylar"
 • beskriva hur några föremål har uppfunnits och förändrats under tid fram till idag


Matriser

Sv Tk Bl SO SvA
Matris Forntiden År 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Nivå 4
Eleven kan ge exempel på, och beskriva, människors levnadsvillkor under olika perioder.
Du kan med stöd av pedagog ge mycket enkla exempel på, och beskriva, människors levnadsvillkor under olika perioder.
Du kan ge enkla exempel på, och beskriva, människors levnadsvillkor under olika perioder.
Du kan ge exempel på, och beskriva, människors levnadsvillkor under olika perioder.
Du kan många exempel på och beskriver utförligt om människors levnadsvillkor under olika perioder.
Eleven gör enkla jämförelser mellan livet förr och nu.
Du kan med stöd av pedagog göra mycket enkla jämförelser mellan livet förr och nu.
Du kan göra mycket enkla jämförelser mellan livet förr och nu.
Du kan göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu.
Du kan göra mer komplicerade jämförelser mellan livet nu och förr.
Du kan i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Du kan med stöd av pedagog delvis använda dig av en mycket enkel tidslinje och några mycket enkla tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Du kan delvis använda dig av en enkel tidslinje och några enkla tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Du kan använda dig av en enkel tidslinje och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Du kan använda dig av en tidslinje och kan olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Eleven kan skriva texter med läslig handstil och på dator.
Du kan skriva mycket enkla texter med läslig handstil och på dator.
Du kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Du kan skriva texter med läslig handstil och på dator.
Du kan skriva omfattande texter med läslig handstil och på datorn.
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Du kan med stöd av pedagog söka information ur någon mycket enkel anvisad källa och återger då mycket enkelt grundläggande delar av informationen i mycket enkla former av faktatexter.
Du kan delvis söka information ur någon enkel anvisad källa och återger då enkelt grundläggande delar av informationen i mycket enkla former av faktatexter.
Du kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Du kan söka information ur källor och återger det grundläggande i faktatexter.
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förstärka och förtydliga sina budskap
Du kan med stöd av pedagog kombinera dina texter till viss del med mycket enkla bilder som till viss del förstärker och förtydligar ditt budskap.
Du kan till viss del kombinera dina texter med enkla bilder som till viss del förstärker och förtydligar ditt budskap.
Du kan kombinera dina texter med bilder som förstärker och förtydligar ditt budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: