Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassiker

Skapad 2016-01-21 13:24 i Stretereds grundsärskola Mölndals Stad
En klassiker är en bok som är skriven för länge sedan, men så spännande och engagerande att den fortfarande vinner nya läsare.
Grundsärskola 6 – 9 Svenska
En klassiker är en bok som är skriven för länge sedan, men så spännande och engagerande att den fortfarande vinner nya läsare.

Exempel på klassiker är "Robinson Crusoe", "Gullivers resor", "Oliver Twist", "En världsomsegling under havet", "Skattkammarön", "Anne på Grönkulla", "Huckleberry Finn" och många, många fler.

Dessa berättelser ska vi lära känna i början av vårterminen.

Innehåll

Syfte

Vi läser dessa berättelser för att du ska få möjligheter att lära känna dem.

Eftersom det är spännande och engagerande böcker, så tror vi att det kommer att bli bra boksamtal i studiegruppen när vi tillsammans funderar och samtalar kring det vi läser.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa, förstå och reflektera över olika texter,
 • Sv
  Syfte bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och

Kunskapskrav

Bedömning

Detta kommer att bedömas:

* Din förmåga att under våra boksamtal svara på frågor, lyssna på dina kamrater och delge oss dina tankar kring handling och budskap.

* Din förmåga att genom jämförelser av olika texter, med viss hjälp, hitta de typiska dragen i de lästa klassikerna.

* Din förmåga att avkoda-läsa.

* Din förmåga att på god svenska, med hjälp av en mall, skriva en recension.

Centralt innehåll

I arbetsområdet behandlas följande innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-6
  Tala, lyssna och samtala Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
 • Sv  1-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
 • Sv  1-6
  Berättande texter och faktatexter Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  1-6
  Berättande texter och faktatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och faktatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och faktatexter Berättande texters budskap och uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Visa vad du kan

Genom att delta i klassens läsning och boksamtal, samt efter en mall skriva minst en recension, så visar du vad kan.

Undervisningens innehåll

Tillsammans kommer vi att läsa, fundera och samtala kring de berättelser som vi brukar kalla klassiker,

Vi kommer också att träna på att skriva recensioner.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: