Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen vt.16

Skapad 2016-01-21 14:04 i Röselidsskolan Lerum
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Du ska bli expert på din kropp.

Innehåll

Mål - Syfte, centralt innehåll och konkritiserade mål

Vad är uppgiften? 

Vi pratar om uppgiften, att alla ska bli experter på vissa organ, kroppsdelar och sinnen som hör till.

Betydelsen av mat, sömn, hygien och motion.

Jämföra sjukvården förr och nu.

Uppdrag: Du ska bli expert på din kropp.

Skarpt mål: Du ska ha kännedom om kroppen.

 

Förmågorna (BIG FIVE):

Kommunikativa förmågan: Redovisa muntligt

Analysförmågan: Beskriva orsaker och konsekvenser om vi inte äter rätt kost. Konsekvenser för hygien, sömn och motion.

Metakognitiv förmåga: Reflektera över kroppens funktioner.

Begreppslig förmåga: Specifika ord inom ämnet, t ex. hygien, sömn, mat, motion, hjärta, puls, lungor, syresättning, skelett, matvaror, tabell, enheter (cm, dm, m).

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • NO
  Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom:

 • Det muntliga framförandet.
 • Skriftligt test.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 6
  Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • NO   3
  Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: