Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klockan

Skapad 2016-01-21 14:11 i 0 Kronan F-9 Trollhättan
Vi bekantar oss med klockan. Vi funderar över vad vi gör och när, under ett dygn.
Grundskola 1 Matematik
...

Innehåll

Syfte


Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Kopplingar till läroplan

  • Ma
    Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • Ma  1-3
    Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Genomförandet

Vi använder digitalt material ( skolplus )för att åskådliggöra delar av dygnet, liksom klockans delar och uppbyggnad.

Vi övar och samtalar i gruppen.

I par och enskilt tränar vi på att avläsa och ställa in klockan på hel timme. Vi använder då appar och andra övningar på nätet.

För att utvecklas vidare finns möjlighet att träna vidare på andra klockslag.

 

Bedömning

Du kan t. ex. ange när du kommer till skolan, äter lunch eller går och lägger dig.

Du kan avläsa hela timmar och har börjat bekanta dig med flera klockslag

Kopplingar till läroplan

  • Ma   3
    Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: