Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och positionssystemet

Skapad 2016-01-21 14:11 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Ett arbete om siffrans olika värde beroende av siffrans placering i ett tal, ental och tiotal. Arbetet tar också upp matematiska begrepp, så som likhetstecknets betydelse.
Grundskola 3 Matematik
I det här arbetet lär du dig att laborera med siffror, ge siffror olika värde beroende på var du placerar dem. Vi räknar subtraktion och addition 0-1000.

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna ge en siffra olika värde beroende av var du placerar den i ett tal.

Du ska kunna subtrahera och addera inom talområdet 0-1000.

Du ska förstå likhetstecknets betydelse.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Innehåll

Eleverna ska träna huvudräkning och skriftliga räknemetoder  i subtraktion och addition inom talområdet 0-1000. Eleverna ska få laborera med siffror och upptäcka hur siffrans värde varierar beroende på placering i talet. Eleverna ska också bli säkra på likhetstecknets betydelse.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Genomförande

Vi kommer på olika sätt att laborera med siffror. Du kommer att färdighetsträna i din mattebok, samt träna i olika typer av mattespel, så som tärningsspel.

Redovisning

Du ska fortlöpande visa att:

 • du behärskar räkning med subtraktion (minus) och addition (plus) inom talområdet 0-1000.
 • du förstår likhetstecknets betydelse genom att lösa några uppgifter som du kommer att få skriftligt.
 • du förstår siffrors olika värde beroende på placering genom att delta i övningar och spel som vi gör i klassen.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser

Ma
Bedömningen gäller

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ämne
Förmågan att följa matematiska resonemang
 • Ma
Du förstår likhetstecknets betydelse i enklare uppgifter
Du förstår likhetstecknets betydelse i enkla såväl som längre taluppgifter.
Du förstår likhetstecknets betydelse i enkla såväl som längre taluppgifter och kan själv konstruera uppgifter som visar på detta.
Ämne
Förmågan att använda och se samband
 • Ma
Med viss vägledning förstår du hur en siffra får olika värde beroende på placering i ett tal.
På ett säkert sätt kan du placera siffror i ett tal och på så sätt ge siffrorna olika värden.
På ett säkert sätt kan du placera siffror i ett tal och på så sätt ge siffrorna olika värden. Du är säker på ental och tiotal.
Ämne
Förmågan att göra beräkningar och lösa matematiska uppgifter.
 • Ma
Med hjälp kan du subtrahera och addera inom talområdet 0-500.
Du kan med säkerhet subtrahera och addera inom talområdet 0-500. Du använder dig till viss del av tydliga strategier när du räknar.
Du kan med säkerhet subtrahera och addera inom talområdet 0-500. Du använder dig av tydliga strategier när du räknar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: