Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - mäta

Skapad 2016-01-21 14:36 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 2 Matematik
I detta arbetsområde kommer du att lära dig lite om gamla längdenheter. Du kommer också att få lära dig att mäta med centimeter och meter samt avläsa tiderna kvart i och kvart över. Du kommer att få växla med pengar (upp till 100) och få bekanta dig med viktenheterna kilo, hekto och gram.

Innehåll

Syfte och mål:

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • räkna och växla pengar (upp till 100 kr)
 • mäta och använda enheterna 1 meter och 1 centimeter
 • lite om gamla längdenheter
 • känna till enheterna 1 kg, 1 hg och 1 g
 • avläsa tiderna kvart i och kvart över

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Ämnesspecifika begrepp:

Meter, centimeter, kilo, hekto, gram, kvart, mäta, längd, höjd, bredd, uppskatta, storleksordning, enhet, växla, i, över, pengar, linjal, meterband, sträcka, gamla längdenheter, lätt, tung, lättast, tyngst, minuter, värda

Genomförande:

För att du ska nå målen för arbetsområdet kommer du att få:

 • Mäta olika saker med hjälp av linjal och meterband
 • Uppskatta längder
 • Träna på mätning i olika sammanhang utomhus
 • Samtala och diskutera kring ord och begrepp
 • Samtala kring uppgifter, problem och lösningar

Bedömning:

Dina kunskaper kommer att bedömas genom en kunskapskoll. 

Matriser

Ma
Matematik - mäta

Behöver stöd
På god väg
Uppnått
Växla pengar
Räkna och växla pengar upp till 100 kr
Använda mätenheter
Mäta och använda enheterna 1 meter och 1 centimeter
Gamla längdenheter
Lite om gamla längdenheter (famn, steg, fot, tvärhand, aln och tum)
Viktenheterna
Känner till enheterna 1 kg, 1 hg och 1 g
Avläsa klockan
Avläsa tiderna kvart i och kvart över
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: