Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår stad

Skapad 2016-01-21 14:46 i 0 Strömslundsskolan Trollhättan
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska
Vi kommer under några veckor att arbeta med livet i vår stad.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Undervisningen

Under lektionerna kommer vi att:

 • ha grupparbete om det nya Drottningtorget
 • diskutera och lära oss om några centrala samhällsfunktioner
 • se på faktafilmer
 • läsa enkla faktatexter
 • skriva egna faktatexter
 • sjunga sånger om samhället

 

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Yrken och verksamheter i närområdet.

Begrepp

samhälle, samhällsfunktion, yrke, äldrevård

Bedömning

Efter arbetsområdet ska du kunna:

 • berätta om några viktiga samhällsfunktioner och yrken i vår stad (kommunikativa förmågan)
 • reflektera över hur samhället fungerar och hur det påverkar oss (analysförmågan)

 

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
  Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
 • SO   3
  Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Matriser

Sv SO

Vår stad

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3.
Nivå 4
Du kan berätta om några viktiga samhällsfunktioner och yrken i vår stad (kommunikativa förmågan
Du behöver mycket hjälp med ditt arbete.
Du behöver lite hjälp med ditt arbete.
Du klarar ditt arbete bra.
Du klarar ditt arbete mycket bra.
Du kan reflektera över hur samhället fungerar och hur det påverkar oss (analysförmågan)
Du behöver mycket hjälp med ditt arbete.
Du behöver lite hjälp med ditt arbete.
Du klarar ditt arbete bra.
Du klarar ditt arbete mycket bra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: