Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom, judendom och islam.

Skapad 2016-01-21 14:53 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Det finns både likheter och skillnader mellan religioner. Du ska få lära dig enkla fakta om de tre stora religionerna kristendom, islam och judendom.
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)

Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner uttrycker sin religion och tro på olika sätt. I detta arbete kommer vi lära oss om de tre stora världsreligionerna kristendom, judendom och islam. Vi kommer att jämföra och studera likheter och olikheter mellan religionerna, högtider och religiösa byggnader.

Innehåll

Målet med undervisningen

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
 • SO   3
  Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Det här kommer vi att arbeta med:

Du kommer att lära dig om och jämföra de tre religionerna när det gäller

 • några viktiga berättelser
 • viktiga platser
 • symboler
 • högtider
 • betydelsefulla gudar och personer
 • flytt mellan olika länder - nutid

Begrepp: religion, kristendom, judendom, islam, symbol, psalm, Gud, "den gyllene regeln", korsfästning, helig. 

Så här ska vi arbeta:

Du kommer att

 • se filmer
 • läsa och skriva texter
 • lyssna på berättelser
 • samtala och diskutera
 • göra illustrationer och bilder
 • drama

Matriser

Sv SO
Kristendom, judendom och islam.

Kan
På väg att kunna
Berätta vilka högtider och symboler som är viktiga inom dessa religioner.
Berätta något om deras respektive heliga byggnader och platser.
Jämföra och se likheter och skillnader mellan de olika religionerna.
Kunna återge delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: