Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 3 vt 2016

Skapad 2016-01-21 16:04 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 3 Matematik
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklasDu ska utveckla din förmåga att:

 • markera och avläsa tal på tallinjen
 • skriva och storleksordna höga tal
 • strategier vid huvudräkning, addition och subtraktion
 • addition och subtraktion med uppställning
 • problemlösning, planera och välja lösningsmetod
 • formulera en frågeställning och redovisa en lösning
 • tal i bråkform
 • matematikens historia, äldre måttenheter
 • skriva datum på olika sätt
 • multiplikation och division i ett utvidgat talområde
 • att välja rätt räknesätt
 • talmönster
 • geometri- bygga och rita tredimensionella figurer
 • begrepp för att beskriva geometriska objekt
 • termometern, avläsa temperatur
 • algebra: mönster,m likhetstecknets betydelse och bokstavssymboler

 

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • markera och avläsa tal på tallinjen
 • skriva och storleksordna höga tal
 • använda rätt strategier vid huvudräkning, addition och subtraktion
 • använda uppställning i addition och subtraktion
 • planera och välja lösningsmetod i problemlösning
 • formulera en frågeställning och redovisa en lösning
 • förstå tal i bråkform
 • använda matematikens äldre måttenheter
 • skriva datum på olika sätt
 • förstå och använda multiplikation och division i ett utvidgat talområde
 • att välja rätt räknesätt i problemlösning
 • följa,förstå och skapa talmönster
 • bygga och rita tredimensionella figurer
 • använda begrepp för att beskriva geometriska objekt
 •  avläsa temperatur
 • att använda dig av likhetstecknets betydelse och bokstavssymboler

 

         Begrepp som du ska visa att du förstår

 • Tallinje
 • Addition, term summa, addera
 • Subtraktion, term, differens, subtrahera
 • Multiplikation, faktor, produkt, multiplicera
 • Division, täljare, nämnare, kvot, dividera
 • Algoritm, uppställning
 • Bråk, hel, halv, tredjedelar, fjärdedelar
 • Decimaltal,
 • Geometri- två/ tredimensionella objekt
 • sida, sidoyta, hörn,
 • parallell
 • Rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel
 • Grader Celsius 

 

 Så här kommer du att få visa dina förmågor:

 • genom att samtala i grupp
 • genom att arbeta i arbetsböcker
 • genom att skriva räknehändelser
 • genom arbeta och laborera med konkret arbetsmaterial
 • genom att arbeta med Ipad/dator
 • gå mattepromenader

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • Ma   3
  Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
 • Ma   3
  Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma   3
  Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • enskilt och i grupp
 • räkna i arbetsböcker
 • rita och skriva
 • spela spel
 • arbeta med konkret material
 • se på film
 • vara ute i naturen
 • använda digitala verktyg

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: