Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lackarebäcksskolans LPP, Matematik, åk 1, vt-16

Skapad 2016-01-22 09:14 i Lackarebäcksskolan F-3 Mölndals Stad
Tillsammans skall vi lära oss matematik
Grundskola 1 Matematik
Tillsammans skall vi upptäcka, bygga och räkna.

Innehåll

Syfte

Genom en varierad undervisning vill vi att du ska uppleva lust och bli nyfiken på matematiken som finns runt om dig, överallt. Att räkna är bara en del av matematiken. Vi ska inspirera dig till egna och gemensamma upptäckter.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

 • Träna talområdet 0 - 20 
 • Klockan hela och halva klockslag
 • Problemlösning
 • Talen upp till 100

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Så här kommer vi att arbeta

 • Arbeta med konkret material och med hjälp av digitala läromedelsprogram.
 • Bygga och räkna tillsammans och huvudsakligen använda talen 0 - 20 och i slutet av terminen 0 - 100.
 • Bygga enligt modell, rita av och fortsätta mönster och hitta på egna.
 • Avläsa klockan och rita visare med hela och halva klockslag.
 • Diskutera och lösa matematiska problem.

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Hur du:
 • använder addition och subtraktion inom talområdet 0 - 20
 • avläser klockan
 • löser matematiska problem

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.

Utvärdering (frågor som eleverna kan svara på i kommentarsfältet under /efter arbetet)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: