Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lokal pedagogisk planering för orientering så 4-6

Skapad 2016-01-22 10:10 i Klockebacksskolan Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
...

Innehåll

Kursplanens syfte

Du ska utveckla din förmåga att…

  • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer
  • utveckla förmågan att följa kartor och skisser för att kunna orientera sig i olika miljöer samt få kunskaper om upplevelser av att vistas i naturen samt allemansrättens rättigheter och skyldigheter

Konkretisering av syfte

I undervisningen kommer vi att…

  • orientera i närmiljön och ta del av kartors uppbyggnad
  • lära begrepp som beskriver rumsuppfattning
  • leka lekar och rörelse i natur- och utemiljö samt allemansrättens grunder

Arbetssätt / Undervisning

Du kommer att lära dig genom att…

  • du får teorigenomgång och diskussion av olika kartor, dess färger och tecken, skala, väderstreck samt allemansrättens grunder
  • du får prova på att orientera enkla kontroller och banor i närliggande skog på egen hand, två och två eller tillsammans med en lärare
  • prova olika svårighetsgrad vad gäller kontroller och banor

Bedömning / Dokumentation

Jag bedömer förmågan hur du…

  • förstår kartans färger och tecken
  • förstår vad en karta är och kunna använda den för att orientera sig i bekanta miljöer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: