Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för Språk ht15/vt16

Skapad 2016-01-22 10:17 i Pysslingen Förskolor Hjärtstenen Pysslingen
Förskola
Verksamhetens pedagogiska miljö skall utformas så att barnen har möjlighet att erövrar kunskap kring och genom sitt intresse. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.

Barnen skall ha möjlighet att erövra kunskap genom sitt intresse för språk genom olika uttrycksformer och olika situationer/aktiviteter. Såsom i; lek, bild, rörelse, sång, musik, dans, drama, samlingar, utflykter, utomhusaktiviteter med mera.

Innehåll

FOKUSOMRÅDE-

Förskolan har i uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Barnens nyfikenhet och intressen skall uppmuntras och deras vilja och lust att lära skall stimuleras. Vår verksamhet skall vara anpassad till och för alla barn i förskolan.

Vi pedagoger har sett att barn inne på Junibacken visar intresse för språket och därför skall verksamheten möjliggöra för barnen att fortsätta utvecklas och utmanas i/kring sitt intresse.

AVDELNINGENS MÅL:

 • Barnen har haft möjlighet att utforska språk i olika sammanhang, som samling, utflykt m.m.
 • Pedagogerna har format arbetet med språket så att det utgår ifrån barnens intressen. 
 • Pedagogerna har använt ett medvetet språkbruk för att bidra till att barnen utvecklat ett nyanserat talspråk och ett större ordförråd.
 • Verksamhetens miljö har erbjudit möjligheten för barnen att kunna ta egna initiativ kring sitt intresse, material ska ha funnits tillgängligt på barnens nivå.
 • Pedagogerna har dagligen fört samtal med barnen samt uppmuntrat barnen till att berätta, uttrycka tankar, argumentera och att kommunicera med andra.

AKTIVITETER FÖR ATT NÅ MÅLET:

 

 • Vi kommer satta upp alfabetet på barnens nivå på väggen i verksamheten.
 • Vi kommer använda oss av appar på lärplattan där språk är i fokus.
 • Pedagogerna kommer tillsammans med barnen läsa böcker.
 • Vi för dagligen samtal med barnen och utmanar dem till att förklara, argumentera, kommunicer genom att ställa frågor och följdfrågor samt vara närvarande i samtalen.
 • Vi är lyhörda när vi i leken kan tillföra ett språkligt moment som till exempel ta fram bokstäver, läsa godnattsaga då barnen nattar dockan med mera.
 • Vi är lyhörda och uppmärksamma hur vi i olika sammanhang kan ta vara på barnens intresse för språket. Som vid utflykt kan vi uppmärksamma bokstäver i vår omgivning, kommunicera med barnen om sådant vi ser och upplever och göra bokstäver av naturmaterial.
 • Vi pedagoger är med och för samtal/gör aktiviteter med barnen för att visa på boksävers kommunikativa funktion. Detta gör vi när vi läser och skriver.

 

ANSVARIG:

Mickis, Ulrika och Alexandra.

VAD SÄGER STYRDOKUMENTEN?:

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: