Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läscirkel

Skapad 2016-01-22 10:53 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola F – 3 Svenska

Du kommer få läsa i grupp med dina kamrater där olika uppgifter hör till (enlasandeklass). 

Innehåll

Syfte/mål

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Undervisning/lärande

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:
Svenska
Du kommer att få träna dig på att använda olika lässtrategier.
Du kommer att få träna dig på att reflektera över innehållet i texter.
Du kommer att få träna dig på att samtala om texter. 

Bedömning

Jag kommer bedöma dina förmågor på följande vis:

Svenska
Hur du läser och samtalar kring en skönlitterär bok.
Hur du använder dig av olika lässtrategier (cowboy, illustratör, detektiv).

Du presenterar dina kunskaper och visar dina förmågor i svenska genom att delta aktivt i övningar och i samtal/diskussioner.

 

Matriser

Sv
Läscirkel

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Hur du läser och samtalar kring en skönlitterär bok.
Du kan med stöd läsa och samtala kring en skönlitterär bok.
Du kan oftast läsa och samtala kring en skönlitterär bok.
Du kan läsa och samtala kring en skönlitterär bok.
Ny aspekt
Hur du använder dig av olika lässtrategier (cowboy, illustratör, detektiv).
Du kan med stöd använda dig av lässtrategier (cowboy, illustratör och detektiv).
Du kan oftast använda dig av lässtrategier (cowboy, illustratör och detektiv).
Du kan använda dig av lässtrategier (cowboy, illustratör och detektiv).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: