Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent

Skapad 2016-01-22 11:08 i Västra Berga skola Helsingborg
Under veckorna framöver kommer vi jobba med området bråk och procent.
Grundskola 7 – 9 Matematik
...

Innehåll

Mål med arbetsområdet

Målet är att du efter avslutat arbetsområde ska ha kunskaper om:

 ➢ Begreppen (som t ex täljare, nämnare, bråkstreck, andel)

 ➢ Storleksordna tal i bråkform

➢ Likvärdiga bråk (förkorta och förlänga)

 ➢ Addition och subtraktion av tal i bråkform

➢ Något om multiplikation och division av tal i bråkform

➢ Bråk som del av antal – beräkningar • Räkna ut delen (vet andel + helhet) T. ex. 3/4 av 1200 kr

➢ Kunna växla mellan bråk-decimal-procentform

➢ Begreppen procent och procentenheter

➢ Procentberäkningar          

 • Räkna ut delen (vet procentsats + helhet) T. ex. 75% av 1200 kr
 • Räkna ut procentsatsen (del av helhet, uttryckt i procentform) T. ex. 20/200=...= 10% • Beräkningar av helheten t.ex. vet vad 10 % är och kan då beräkna vad 100% är
 • Höjning och sänkning – t.ex. nytt pris eller hur många procent utgör höjningen/sänkningen?
 • Ränta

 

Fördjupningskursen arbetar även med följande:

 

✗ Mer om multiplikation och division med bråk

✗ Förändringsfaktor

✗ Ekvationer och procent

✗ Ränta och amortering

✗ Upprepad procentuell förändring

Veckoplanering

Veckoplanering

Antigen rött spår, eller blått spår

Vecka+ antal lektioner

Mål för veckan

Uppgifter i boken

Läxa-Planera in de uppgifter du behöver träna mer på

v. 2

3 lekt.

 • Begreppen
 • Storleksordna tal i bråkform
 • Likvärdiga bråk/(Förkorta och förlänga)

Sid 82-85

 

Sid 178-181

 

v.3

3 lekt.

 • Tallinjen – hur stora bitar? Likvärdiga bråk (förkorta och förlänga)
 • Tal i bråkform - beräkningar: addition och subtraktion  multiplikation och division

Sid 86-87

 

Diskussionsuppgifter- Mikaela

 

v.4

3 lekt.

 • Bråk som del av antal – beräkningar
 •  Räkna ut delen
 • Höjning och sänkning (ökning, minskning)

Sid 88-91

Uppgifter Mikaela

 

 

v.5

3lekt.

 • Begreppet procent
 • Kunna växla mellan bråk-decimal-procentform
 • Procentberäkningar

1.       Räkna ut delen (vet procentsats + helhet)

2.       Ränta och amortering

3.       Räkna ut andelen

4.       Beräkningar av helheten

5.       Förändringsfaktor

 

Sid 92-103

 

 

Sid 108-116

 

v.6

2lekt.

 • Fortsättning av förra veckans arbete och för djupning av begrepp och beräkningar med
 • ekvationer och procent Ev. upprepad procentuell förändring

Sid 92-103

 

Sid 108-116+ 126-129

 

 

v.7

3lekt.

 • Repetition och fördjupning

Sid 105

Sid 126-129

 

v.8

Lov

 

 

Detta kommer bedömas

Din förmåga att:

 • välja och använda metoder för beräkningar
 • använda och analysera matematiska begrepp
 • föra resonemang om rimlighet och tillvägagångssätt
 • förklara hur du har tänk i tal och skrift

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik

E
C
A
Begrepp
Hur väl du förstår begreppen som används inom bråk- och procenträkning. T.ex du vet vad nämnare är. Du förstår hur procent används och vad det innebär,
Eleven har grundläggande kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer. Detta kan eleven på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer. Detta kan eleven på ett i relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer och kan även föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett väl fungerande sätt.
Metod
Hur väl du kan räkna med bråk och procenttal. T.ex använda de fyra räknesätten i bråkräkning, räkna ut procentdelar och jämföra värden med hjälp av procent.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Problemlösning
Hur väl du på egen hand kan välja ut lämpliga metoder för att komma fram till en lösning.
Eleven kan lösa enkla problem på ett i huvudsak och kan bidra till att formulera enkla matematiska modeller
Eleven kan lösa problem på ett relativt väl fungerande sätt samt att formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem på ett väl fungerande sätt samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang
Eleven kan föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett i relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett väl fungerande sätt.
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt. Använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. Redovisningarna går delvis att följa och det matematiska språket är i huvudsak fungerande.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt. Använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Använder matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: