Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2016-01-22 11:25 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Vi bekantar oss med de fem världsreligionerna. Vi skaffar oss förståelse för deras seder och bruk och centrala tankegångar.
Grundskola 6 SO (år 1-3)
Vi bekantar oss med de fem världsreligionerna. Vi skaffar oss förståelse för deras seder och bruk och centrala tankegångar.

Matriser

SO
Religionskunskap åk 4-6

Grundläggande
Utvecklade
Väl utvecklade
Kunskaper
Jag har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Jag har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Jag har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Likheter och skillnader
Jag visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Jag visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Jag visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Uttryck & tankegångar
Jag visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck, begrepp och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Jag visar på mer komplexa samband mellan konkreta religiösa uttryck, begrepp och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Jag visar på komplexa samband mellan konkreta religiösa uttryck, begrepp och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Livsfrågor
Jag kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang framåt. Jag är bekant med begreppen etik och moral.
Jag kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang. Jag är förstår begreppen etik och moral.
Jag kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang. Jag förstår och använder begreppen etik och moral på ett korrekt sätt.
Livsåskådningars betydelse
Jag kan föra enkla resonemang om vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Jag kan föra utvecklade resonemang om vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Jag kan föra välutvecklade resonemang om vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: