Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft, vatten, syror, baser - vt 2016

Skapad 2016-01-22 11:30 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Under den här perioden får du bekanta dig med luftens och vattnets kemi och ämnen som kallas syror och baser.
Grundskola 7 Kemi

Under den här perioden får du bekanta dig med luftens och vattnets kemi och lära dig om ämnen som kallas syror och baser.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi har lärarledda genomgångar om teoriinnehållet och du får även jobba med lärobokens text, instuderingsfrågor och material som du hittar på Internet. Under laborationer undersöks bl. a. syror och baser på olika sätt. Det arbetet redovisar du i ett Google-dokument i samband med laborationerna. 

Parallellt med den vanliga kemiundervisningen får du jobba med ett ämnesintegrerat projekt som handlar om vatten. Där gör ni i grupper en webbplats som ska innehålla bland annat fakta om kemi och diskussion om miljöfrågor. Ditt arbete med webbplatsen påverkar också bedömningen.

Vi jobbar med området under vecka 9 - 15. Det blir ett skriftligt prov vecka 15. Webbplatsen om vatten ska vara färdig i vecka 12. Det du skriver om laborationerna i ett Google-dokument ska vara färdigt i slutet av vecka 15.

Kommentar efter arbetsområdet: Under laborationerna tränade vi mest undersökningsmetoder och gjorde enkla observationer. Därför har redovisningarna inte givit tillräckligt underlag för att bedöma förståelsen av resultaten och förmågan att dra slutsatser. Det som har bedömts istället är hur undersökningarna har dokumenterats. Om man gjorde det bättre under höstterminen räknas det in i vårterminens betyg.

Matriser

Ke
Omdöme på området luft, vatten, syror och baser

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö, hälsa och samhälle
Människans användning av energi­ och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
1. Att diskutera miljö-, hälso-, och samhällsfrågor, motivera ställningstaganden, beskriva konsekvenser
Du kan diskutera frågor som rör miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan diskutera frågor som rör miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan diskutera frågor som rör miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö, hälsa och samhälle
Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi.
3. + 4. Informationssökning och användning av informationen
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor. Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor. Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor. Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar
Systematiska undersökningar: utvärdering
9. Dokumentation av undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan
Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH­värde
10. Kunskaper om luft, vatten, syror och baser och användning av kemins begrepp och modeller. Partikelmodell för att beskriva och förklara spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark
Du har grundläggande kunskaper om luft, vatten, syror och baser och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om luft, vatten, syror och baser och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om luft, vatten, syror och baser och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan
Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö­ och hälsosynpunkt. Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
11. Förståelse av de kemiska ämnenas roll i naturen
Du kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, luft eller vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, luft eller vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande, organismer, luft eller vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan
12. Förståelse av kemin i vardagen och i samhället
Du undersöker hur luft, vatten, syror och baser används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband.
Du undersöker hur luft, vatten, syror och baser används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa samband.
Du undersöker hur luft, vatten, syror och baser används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband.
Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan
Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö­ och hälsosynpunkt. Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
13. Förståelse av människans påverkan på miljö
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av naturresurser påverkar miljön.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av naturresurser påverkar miljön.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av naturresurser påverkar miljön.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: