Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för natur och teknik ht15/vt16

Skapad 2016-01-22 13:05 i Pysslingen Förskolor Hjärtstenen Pysslingen
Förskola
"Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." - Lpfö 98

Innehåll

FOKUSOMRÅDE-

Förskolan har i uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Barnens nyfikenhet och intressen skall uppmuntras och deras vilja och lust att lära skall stimuleras.

Vi pedagoger har sett att barn inne på Junibacken, att upptäcka och undersöka olika saker i naturen och naturmaterial som vi sedan kan samtala och titta mer på tillsammans. Vi har även sett hur barnen visar intresse för teknik i vardagen samt intresse för hur den fungerar. Barnen visar intresse för att bygga och konstruera med olika tekniker. Verksamheten skall därför möjliggöra för barnen att fortsätta utvecklas och utmanas genom dessa intressen.

AVDELNINGENS MÅL:

Att barnen haft möjlighet att utforska naturvetenskapens olika aspekter (fysik, biologi, kemi, geovetenskap och astronomi). 

Vi har regelbundet gått till skogen och andra utflyktsmål för att möta naturvetenskap. 

Pedagoger och barn har plockat med naturmaterial till förskolan för att utforska naturvetenskap så väl utom- som inomhus.  Barnens intresse har styrt hur vi fördjupat oss i materialet samt hur materialet användes.

Den pedagogiska miljön är organiserad på så sätt så att barnen med hjälp av olika uttrycksformer upptäckt, utforskat och bearbetat sin förståelse för naturvetenskap och teknik.

Barnen har haft möjlighet att utforska teknik, som de kan möta i  det vardagliga livet, samt hur den fungerar.

AKTIVITETER FÖR ATT NÅ MÅLEN:

Den pedagogiska miljön planeras så att barnen kan utforska vardagsteknik som t.ex. blixtlås, kugghjul, galonknäppen, kopiatorn,  med mera. 

Pedagogerna tar tillvara på den vardagsteknik som finns och påvisa den vid intresse samt för medvetna samtal kring vad som sker.

Miljön innehåller material som kan locka barnen till att bygga och konstruera samt till att utforska hur teknik fungerar.

Barnen skrapar sitt matavfall i en komposthink som blir till biogas. Pedagogerna sätter ord på varför barnen skrapar maten samt vad som sker med maten efter att den lämnat förskolan.

Vi går kontinuerligt på utflykt till skogen och andra utflyktsmål i närområdet. 

Vill barnen ta med naturmaterial tillbaka till förskolan är pedagogerna tillåtande till detta, så länge det inte innebär skada för miljön. Barnen kan sedan välja vad de vill göra med materialet. Pedagogerna kan även komma med förslag om vad naturmaterialet kan användas till. 

Vi tar med skräp från skogen och slänger det där det ska slängas och vi pratar med barnen om hur vi ska förhålla oss i och till naturen. Vi skräpar inte ner, vi bryter inte grenar eller stör djuren i naturen.

Barnen har vid flera olika tillfällen haft möjlighet att delta i olika planerade aktiviteter i naturvetenskap och teknik. Däribland även olika experiment. Som t.e.x tar vi in is och snö, pratar om vad vi tror ska ske, ser vad som händer och samtalar kring det.

Vi går till skogen för att titta på småkryp. Där använder vi luppar som hjälpmedel. Vi uppmärksammar att löven ändrar färg och faller från träden.

Närvarande pedagoger hjälper barnen att sätta ord på upplevelser och utforskande. Vi samtalar och använder oss av begrepp som till exempel tyngdlag, rörelseenergi, friktion, densitet med mera.

Lärplattan används för att möta både naturvetenskap och teknik. Vi använder Lärplattan för att dokumentera, söka information, lära oss om djur och naturen med mera. 

ANSVARIG:

Mickis, Ulrika och Alexandra

VAD SÄGER STYRDOKUMENTEN?:

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: