Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild årskurs 3

Skapad 2016-01-22 13:13 i Påskallavikskolan Oskarshamn
Bild årskurs 1-3
Grundskola 1 – 3 Bild
Med fantasi och fritt skapande ska du lära dig att använda olika tekniker, färger och material inom olika temaområden.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med undervisningen i bild är att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

Arbetssätt och undervisning

Eleverna kommer att arbeta med:

 • -planerar och framställer bilder med ett tydligt budskap
 • -tecknarskola, färgcirkeln, pappersvikning, perspektiv
 • -testar olika slags färger och vad de passar till.
 • -färglära
 • -bildanalys av bilder i media, läroböcker och reklam
 • -bidra med något alster vid en utställning på Källströmsgården 

Visa vad du lärt dig

Du visar vad du lärt dig genom att kunna planera, tillverka/skapa de uppgifter du får.

Framställer bilder så att budskapet tydligt framgår.

Presenterar dina bilder på ett tydligt sätt.

Ger enkla omdömen om kvaliteten i bildarbetet.

 

 

 

Tidsram

Vi arbetar med detta under hela läsåret.

Bedömning

Jag bedömer kontinuerligt hur du planerar, arbetar med tekniken, genomför uppgiften,

presenterar bildarbetet och om du kan ge enkla bedömningar.

Matriser

Bl
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Bild åk 1-3

Berätta med egna bilder på en årskursanpassad nivå
Du gör en bild.
Andra förstår vad du vill berätta med din bild om du förklarar.
Andra förstår vad du vill berätta med din bild utan att du behöver förklara.
Skapa bilder på årskursanpassad nivå
Du påbörjar arbetet med att skapa bilder
Du använder former, färger, linjer, ytor och för- och bakgrund.
Du använder former, färger och linjer, ytor, för- och bakgrund på ett fungerande sätt
Använda material, tekniker och verktyg på årskursanpassad nivå
Du prövar att använda vissa material, tekniker och verktyg.
Du använder material, tekniker och verktyg enligt instruktioner.
Du använder material, tekniker och verktyg på ett självständigt och fungerande sätt.
Utveckla idéer på årskursanpassad nivå
Du utför arbetet utifrån en given idé.
Du har en egen idé som du utvecklar med hjälp av lärarstöd
Du inspireras av andras idéer och kan utifrån dem utföra ditt arbete.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: