Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartor

Skapad 2016-01-22 13:37 i Linehedsskolan Halmstad
Vi kommer att arbeta med olika typer av kartor, vad de kan användas till och vilka olika typer av kartor man kan stöta på.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Olika typer av kartor används till olika typer av ändamål. Vi kommer att titta närmare på kartor och dess funktioner.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Geografi göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Arbetssätt

Under dessa veckor kommer du att få arbeta med olika typer av kartor.

 •  Du kommer att få bli en kartritare där du ska få rita av ditt klassrum.
 •  Du kommer att få en karta över en plats där du ska lära dig färgernas betydelser och olika symboler på en karta.
 • Utifrån en satellitkarta kunna peka ut platser som är betydelsefulla i ditt närområde.
 • Kunna orientera sig med hjälp av en karta.
 • Sverigekarta. Vi kommer att titta närmare på Sverigekartan och se hur Sveriges land ser ut och jämföra med andra länder.
 • Sveriges grannländer, språk samt flaggor.
 • Världskarta. Vi ser på världskartan och pratar om världsdelar och vad som karakteriserar dem. Även länder där eleverna har sitt ursprung i samt flaggor.
 • Du kommer även att träna på väderstreck.

 

 

Bedömning mot kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: