Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material i vår omgivning

Skapad 2016-01-22 14:05 i Åsleskolan Falköping
Material och dess egenskaper, källsortering samt magnetism.
Grundskola 2 Fysik
Vi ser många olika saker omkring oss. Vad är de gjorda av? Vilka egenskaper har materialet? Hur kan det materialet källsorteras och återvinnas? Vad är magnetism och vad är magnetens egenskaper? Många frågor som vi ska försöka besvara under några veckors tid.

Innehåll

Syfte - vilka förmågor ska utvecklas?

Du ska utveckla kunskaper om fysikaliska samband och bli nyfiken och intresserad av att undersöka omvärlden.

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Mål

Du ska kunna:

 • berätta vilket material något är tillverkat av.
 • sortera olika föremål efter deras egenskaper.
 • kort berätta om varför man ska återvinna.
 • berätta om hur olika material ska källsorteras.
 • berätta om magnetism.
 • att magneter en ände som drar ihop och en ände som stöter isär.

Kopplingar till läroplan

 • Fy  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • Fy  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • Fy  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • läsa i No-boken och arbeta med tillhörande stenciler.
 • prata om och undersöka olika material såsom trä, plast, metall, papper, tyg och glas.
 • beskriva olika egenskaper hos olika material.
 • se på film.
 • gå ut och titta på återvinningsstationen.
 • läsa berättelser om naturvetenskap förr i tiden i boken Nyfiken på Naturvetenskap.
 • leka med Brio-tåg.

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt och under lektionerna kommer du att få visa mig vad du lärt dig genom att:
- rita och skriva i ditt skrivhäfte.
- genomföra,förklara och dokumentera praktiska moment. 
- delta i gemensamma diskussioner.

Sista lektionen gör vi en målkoll, där du och en kompis hjälper till att bedöma era kunskaper.

Kopplingar till läroplan

 • Fy   3
  Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
 • Fy   3
  Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • Fy   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: