Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2016-01-22 14:07 i Holmesskolan Torsby
Läsa och skriva
Grundskola 1 Svenska
Att kunna läsa en enkel text med god läsförståelse och kunna skriva en egen enkel text, berättande text/ faktatext.

Innehåll

Mål: "att formulera sig och kommunicera i tal och skrift"

Så här kommer jag bedöma vad du lärt dig.

 • du kan läsa enkla texter genom att använde både enkel och avancerad ljudningsstrategi, en del ord läser du direkt (automatiskt)
 • du visar förståelse för textens innehåll genom att du kan återberätta, ställa och besvara frågor
 • du kan skriva ord och enklare text med ett visst flyt
 • du kan skriva text med en enkel handling
 • du kan skriva så att texten är läslig för dig själv och andra

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: