Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pärlans vårtermin 2016

Skapad 2016-01-22 14:08 i Pysslingen Förskolor Skattgömman Pysslingen
Vad vi kommer fokusera på under vårterminen 2016.
Förskola
När de yngsta barnen i samhället ska börja förskolan står de inför sin första stora separations-situation från sina föräldrar.

Vi startar upp detta verksamhetsår med nya inskolningar så därför kommer vi att fokusera på att bibehålla och skapa trygghet och rutiner på Pärlan.

Eftersom vi även är nya pedagoger i arbetslaget kommer vi att arbeta för att skapa relationer och bibehålla det klimatet som varit i gruppen.

Innehåll

MÅL

Varje barn på Pärlan ska känna sig trygg i förskolans miljö, med förskolans rutiner och med oss pedagoger.

Varje barn ska tycka att det är roligt att vistas på förskolan.

Vi ska skapa en inbjudande miljö som främjar lust, lärande och trygghet.

Föräldrarna ska känna sig trygga med att lämna sitt barn till oss.

AKTIVITETER FÖR ATT NÅ MÅLEN:

Tydlig, kort inskolning

Stabila återkommande rutiner

Dela gruppen i mindre grupper

Tillföra nytt material t.ex. duplo

Kommunikation för goda relationer

Fortlöpande utvärderingar av våra insatser

Bilder från barnens första tid på barnens lärloggar

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: