Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kajutan lär sig bokstäver

Skapad 2016-01-22 14:10 i Gamla Förskolan Båten Vaxholm Stad
Vi använder oss av bokstäver, vecka för vecka och jobbar oss igenom alfabetet.
Förskola
Barn har uttryckt en önskan av att lära sig läsa och skriva.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vi har en barngrupp med arton barn, mellan 1-6 år.

I samtal med barnen har vi kommit fram till att vi vill veta mera om bokstäver och lära sig läsa och skriva. Detta kommer att dokumenteras kontinuerligt.

Barnen är väldigt intresserade av att söka och titta på information med hjälp av digitala verktyg.

Barnen är i nuläget väldigt nyfikna på bokstäver och alfabetet.

Mål

Arbeta oss igenom alfabetet. En ny bokstav presenteras varje vecka. Varje måndag får vi post med veckans bokstav och vi tränar på olika ord som börjar på den aktuella bokstaven.

Alla barn ska få vara med att bygga upp sin kunskapsvägg, vecka för vecka. Vi sätter upp varje ny bokstav. Vi sätter upp bilder och pratar om bokstaven. Vi lär oss med Majas alfabetssång och bok.


Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Nedbrytning av valda läroplansmål

 1. Göra barnen uppmärksamma på att bokstäver ser ut och låter olika.
 2. Skapa tillfällen där barnen får möjlighet till grovmotorisk rörelse, genom dans.
 3. Barnen lär sig alfabetet eller utvecklar bokstavskännedom.
 4. Lära barnen möjligheterna med språk.
 5. Lära barnen arbeta med olika skapande material.

Genomförande/Arbetsmetoder

 

 1. Varje måndag kommer det post med en ny bokstav ur alfabetet. Tillsammans tittar vi på bokstavens form och lyssnar på hur den låter. Vi sjunger aktuell visa ur Majas alfabetssånger. Vi hittar föremål som börjar på bokstaven. Tillsammans bygger vi upp alfabetet på vår dokumentationsvägg.
 2. Vi kommer att ha rörelsesamlingar där vi sjunger sånger och ramsor som tränar både fin och grovmotoriken. Vi kommer även träna munmotoriken. Vi kommer att använda oss av Miniröris och massage en gång i veckan samt yoga för att träna på avlappning.
 3. Varje vecka går vi till skogen. Minst en gång. Åldergrupperna väver in både matematik, språk och naturkunskap. Vi pratar om hur vi använder våra kroppar när vi går omkring i skogen. Hur vi använder våra sinnen och organ tex när vi känner efter hur det doftar i skogen.

Utvärdering

 Utvärdering görs när temat är klart tillsammans med hela arbetslaget.

Uppföljning

Vi hänger upp bokstäver på väggen och i taket varje vecka. När en termin har gått blickar vi tillbaka tillsammans med barnen för se hur långt vi kommit. Här kan vi följa deras utveckling och se vad barnen tar till sig under temats gång.

Analys och utveckling

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: